P8O - 261

Top Secret


P8O - 261

Nejnověji objevená planeta. Tým SG-1 se zde zatím potkal s několika jedinci, po útoku Goau'ldů byl nucen se stáhnout zpět na Zemi.

Obyvatelé: N/A
Politické uspořádání: Diktatura
Vůdce: N/A
Technologická vyspělost: 1
Populace: podobná člověku, Jaffa, Goau'ld
Podmínky: vzduch dýchatelný bez obtíží
Prostředí: mírné klima, lesnatá
První kontakt: 25.5.2000

 

  

  

 

 

 

 

 

Zpět