P6K-138 - Veset

Top Secret


P6K-138 - Veset

Veset (někteří vědci ho nepřesně nazývají Nový Luxor nebo též Théby, viz. článek profesora Smitha). První planeta, se kterou Země navázala kontakt. Civilizace podobná starověkému Egyptu, a to jak z hlediska odívání, tak architektury, hudby i náboženského a politického uspořádání. Planeta je dlouhodobě okupována Goa'uldy.

Obyvatelé: Veseťané
Politické uspořádání: Goa'uldská tyranie
Vůdce: Bastet
Technologická vyspělost: 2
Populace: Lidé – Goau’ldi
Podmínky: vzduch dýchatelný bez problému
Prostředí: mediteránní klima, pouště, lidé obývají lesnaté oázy, které z neznámých důvodů spadají do boreálního pásma
První kontakt: 1.5. 1999

  

 

Zpět