P2H-191 - Odense

Top Secret


P2H-191 - Odense

Technologická vyspělost Varangianů je výrazně vyšší než ta pozemská, ovšem jejich kultura a společnost má velmi blízko Skandinávii mezi 8. a 10. stoletím. Obyvatelé uznávají boj jako jeden ze způsobů komunikace. Podle všeho existuje část obyvatelstva, která žije odděleně a s níž jsme zatím nedokázali navázat kontakt.

Obyvatelé: Varangiané
Politické uspořádání: Absolutistická monarchie
Vůdce: Iina Andersdóttir
Technologická vyspělost: 4-5
Populace: Blízká člověku
Podmínky: vzduch řidší než na Zemi, ale dýchatelný
Prostředí: mírné klima, velké vodní plochy, obyvatelé se zdržují na malých zalesněných plochách
První kontakt: 7.3. 2000

  

 

Zpět