P0T-299 - Šáre

Top Secret


P0T-299 - Šáre

Plejáďané jsou nábožensky založený národ, následující duchovního vůdce Šaara Nešata. Ten je i přes své spíše ezoterické zaměření velmi otevřen jak obchodní tak vojenské spolupráci.
Plejáďané jsou primárně mírumilovní, ale mají dlouhodobě problémy s rasou jakýchsi ještěřích lidí z planety Laukikar. Není známo jestli se na Laukikaru vyskytuje Hvězdná brána.

Obyvatelé: Plejáďané
Politické uspořádání: Absolutní teokracie
Vůdce: Šaar R. Nešat
Technologická vyspělost: 3
Populace: Blízká člověku (stále zkoumáno)
Podmínky: vzduch dýchatelný bez problému, dokonce některým „příjemně voní“
Prostředí: mediteránní až mírné klima, z velké části obdělaná, zlatá pole
První kontakt: 22.9. 1999

  

 

Zpět