Animalism

Animalism

Animalism je disciplína o kontaktu se zvířaty ale i o ovládání Bestie uvnitř samotného upíra i Bestie dřímající v ostatních. Tuto Disciplínu mají jako klanovou Gangrelové, Nosferati, Ravnosové, Phuri Dae, Tzimisce a odvozené linie tohoto klanu (Bratowicz Tzimisce, Koldun a Starý klan Tzimisce).


* Sweet Whispers (Sladký šepot)
Upír může pohlédnou zvířeti do očí a "rozmlouvat" s ním. Rozhovor probíhá v myšlenkách. Lze požádat zvíře i o to, aby něco udělalo, žádost však nesmí být moc komplikovaná, aby ji zvíře vůbec pochopilo. Pro rozhovor není zapotřebí žádný hod. Pokud chce upír zvíře přesvědčit, aby něco vykonalo, musí uspět v hodu Manipulation + Animal Ken proti 7. Storyteller může obtížnost o 1 snížit, pokud se jedná o typ zvířete, se kterým je upír často v kontaktu, naopak může obtížnost o 1 stížit, pokud se jedná o "neobvyklé zvíře". Častým kontaktem se nemyslí kontakt s jedním konkrétním zvířetem, např. vlastním ghoulem, ale s druhem jako celkem. "Mluvení zvířecím hlasem" nijak obtížnost tohoto hodu neovlivňuje. 
Pozn: v druhé edici se házelo proti 6, třetí dává různá cílová čísla pro různé typy zvířat. To jsme nahradili možnou změnou cílového čísla podle uvážení Storytellera. Mluvení "zvířecím hlasem" je také novinka třetí edice, kterou jsme zamítli.


** The Beckoning (Vábení)
Po zavolání "zvířecím hlasem" se k tobě seběhnou zvířata daného druhu. Hází se Charisma + Survival, cílové číslo závisí na specifikaci zvířete (krysa = 6, šedá krysa = 7, krysa, co mě včera kousla = 8). Počet úspěchů určuje kolik zvířat přijde. 
1 - jedno zvíře
2 - čtvrtina zvířat, která Vábení slyšela
3 - polovina těchto zvířat
4 - většina těchto zvířat
5 - všechna taková zvířata


*** Song of Serenity (Píseň Vyrovnanosti)
Na této úrovni může upír "vysát bestii" z člověka nebo zvířete a učinit jej tak apatickým. Stačí se ho dotknout nebo mu pohlédnout do očí a hodem Manipulation + Empathy nakumulovat tolik úspěchů, kolik je Willpower oběti (Tzimiscové hází Manipulation + Intimidation - oni tu bestii zastraší až prchne, zatímco ostatní klany ji spíše uspí). Na upíry ani jiné supernaturály to nefunguje. 
Oběť se z "Vyrovnanosti" probírá postupně. Hází si jednou denně svoji Willpower proti 6 až dorovná upírovu WP. Pak se probere.


**** Sharing of Spirits (Sdílení ducha) 
Pohledem do očí zvířete jej lze zcela ovládnout a pohybovat se v jeho těle a to i za dne (pokud upír překoná spánek, omezení na počet kostek přes den trvá). Je zapotřebí si hodit Charisma + Animal Ken, výsledek určuje, jestli lze používat ve zvířecím těle Disciplíny: 
1 - nelze používat 
2 - jen Auspex 
3 - navíc Presence 
4 - navíc Dominate a Dementation 
5 - navíc Thaumaturgy, Chimerstry a Necromancy 
Po opuštění zvířecího těla si upír háže Wits + Empathy, jestli si při Sdílení ducha udržel své vlastní myšlení, nebo zda přejal myšlení zvířete. Pokud neuspěje, vrátí se do svého těla, bude ale uvažovat zcela zvířecím způsobem. Při botchi postava okamžitě upadá do frenzy. Pokud je zvíře zabito v době Sdílení ducha, upadá upír okamžitě do torporu.


***** Drawing out the Beast (Přetažení Bestie)
Pokud je upír blízko Frenzy, může tuto svoji frenzy přenést na někoho jiného a sám se tak frenzy vyhnout. (Tuto techniku používají např. Gangrelové, kteří tak přenášejí svoji fraezy na své ghouly, které pak posílají do boje). Pro přenos je potřeba hodit Manipulation + Self-Control, počet úspěchů určuje jak se podařilo frenzy přenést: 
1 - Bestie je přenesena na náhodný cíl 
2 - Bestie je přenesena, následující kolo se sesílající postava nemůže hýbat 
3 - Bestie je v pořádku přenesena


(Zdroj: Vampire: the Masquerade)