Auspex

Auspex

Auspex je Disciplína o zlepšování základních pěti smyslů do neuvěřitelných měřítek a ještě dál. Tuto disciplínu ovládají klany: Malkavian, Nagaraja, Toreador, Tremere, Tzimisce, z méně významných linií pak Salubri a Salubri antitribu, Phuri Dae, Koldun, Tzimisce starého klanu a Zvěstovatelé lebek.
Postava s Auspexem je schopna rozeznat lidi a věci skryté pomocí jiných Disciplín (Chimerstry, Obfuscate) nebo podobných schopností jiným supernaturálů. Systém pro porovnání, zda došlo k "prohlédnutí" iluze je popsán u Chimerstry a Obfuscate.
Pozn: Pravidla dávají k Auspexu jako celku jednu schopnost, která se projevuje už na první úrovni. Uživatel této Disciplíny si může všimnout, že "něco není v pořádku". Storyteller ho může nechat, podle vlastního uvážení, hodit Auspex ratingem (nebo si hodí sám) - cílové číslo a počet požadovaných úspěchů závisí na něm. Pak, podle výsledku, může hráči oznámit, že postava "cítí", jak na ni někdo ze tmy míří pistolí, že krev, kterou dostala k nakrmení má divnou vůni, ... Toto pravidlo nepoužíváme.* Heightened Senses (Zostřené smysly) 
Po "zapnutí" se všech pět základních smyslů zlepší na dvojnásobek, uživatel vidí dvakrát dál a lépe, slyší dvakrát tišší hovor, ucítí ucházející plyn, kterého by si jinak nevšiml. Pokud má smysly zapnuté a setká se s intenzivním světlem / zvukem / zápachem ... tak není vyloučeno dočasné vyřazení daného orgánu z činnosti (oslepnutí,...). Tato dovednost nevyžaduje žádný hod. 
Ani s Heightened Senses upír nevidí (na rozdíl od Proteanu) v absolutní tmě. Ale protože výborně používá ostatní smysly, tak má k Percepčním hodům postih pouze +1. Osoby bez této schopnosti (nebo jiné, která umožňuje orientaci ve tmě) v absolutní tmě postih +2.


** Aura Perception (Vnímání aury) 
Druhá úroveň Auspexu postavám umožní vnímat auru, která obklopuje každou živou bytost. Z aury lze vyčíst co je zkoumaná postava zač (upír, vlkodlak,...); jakou má náladu - podle barvy; jestli má nějaké derangamenty, jestli umí používat magii, jestli spáchala diablerii,... 
Ke zkoumání aury je zapotřebí uspět v hodu Perception + Empathy proti 8. Počet úspěchů určuje množství získaných informací. Šedivě jsou poznámky, které nejsou v rozporu s pravidly, jedná se o upřesnění, na kterých jsme se shodli. 
1 - základní informace o odstínu (bledá / ostrá) - Rozezná upíra, vlkodlaka, writha a changelinka.
2 - rozezná se barva (= základní nálada - naštvaný) - Frenzy
3 - rozeznají se vzory barev (= detaily o náladě - naštvaně agresivní) - Rozezná se Magic user, tedy i mágové. Podobně se rozezná nedávná či násobná diablerie.
4 - lze rozeznat drobné detaily - Rozezná se existence derangementů a jejich přibližný počet. Pozná se vybledávající diablerie.
5 - víme i číslo bot. 
Pravidla obsahují tabulku s odstíny a barvami a jejich význam. Vybrané příklady: 
agresivita - purpurová
deprese - šedá
láska - modrá
nadšenost - fialová
nenávist - černá
nevinnost - bílá
obavy - oranžová
posedlost - zelená
smutek - stříbrná 
vztek - červená
frenzy - rychle se měnící barvy 
upír - aura je bledá 
vlkodlak - barva je ostrá 
ghost - velice nevýrazná, téměř neviditelná aura 
fae (elfové a spol) - v auře jsou duhové odlesky 
uživatel magie - jikřičky v auře 
diabolista - černé žilky v auře 


*** Spirit Touch (Dotek ducha) 
Dotykem libovolné věci lze zachytit auru těch, kteří se jí dotýkali a zjistit události z historie dané věci - věk, pohlaví, občas i informace o auře toho, kdo věc vlastní nebo kdo se jí naposledy dotýkal. 
Informace se zjišťují hodem Perception + Empathy. Víc úspěch = víc informací. Cílové číslo závisí na povaze věci. U pistole, kterou byla před hodinou provedena vražda (= silné emoce) je obtížnost 5, k získání informací o majiteli vázy, která už 100 let stojí na skříni bude obtížnost 9 - 10.


**** Telepathy (Telepatie) 
Tato dovednost umožňuje "číst myšlenky" vybraného cíle. "Čtení" se provádí hodem Inteligence + Subterfuge proti WP cíle. Více úspěchů, více informací. Nejedná se o skutečnou telepatii, postava je schopna zachytávat "záblesky vzpomínek" oběti v reakci na jednotlivé události jako třeba otázky při výslechu. Pokud chce postava použít tuto schopnost na upíra nebo jiného supernaturála, musí spálit jeden WP. Tato schopnost je nejvíce použitelná při rozhovoru nebo výslechu, lze ji však používat i mimo tyto příležitosti.
Tato úroveň dále umožňuje podsouvat myšlenky zvolenému cíli. K podsunutí stačí jeden úspěch na výše zmíněném hodu. Cíl vždycky ví, že se nejedná o jeho vlastní myšlenku. Pravidlo o pálení WP při použití na supernaturály platí i v tomto případě.


***** Psychic Projection (Psychická projekce) 
Tato dovednost umožňuje upírovi opustit své tělo a nechat svoji (?) duši cestovat po světě - nahou a bez jakéhokoliv vybavení. Může procházet i malými škvírkami, pohybuje se rychlostí cca 16 000 km / hod (přes 4,4 km za vteřinu) po astrálním světě. Astrální svět je ve skutečnosti PenUmbra - astrální obraz našeho světa používaný ve Werewolfovi. 
Pokud upír někam cestuje, musí spálit WP a uspět v hodu Perception + Occult, jestli našel cíl. Cílové číslo závisí na vzdálenosti a obtížnosti nalezení cíle. Při každé změně cíle je zapotřebí zopakovat hod a spálit další WP.
Cestou v astrálním světě za sebou upír vleče stříbrnou nit, která ho zavede zpátky k tělu. Pokud někoho v astrálním světě potká a zápasí s ním, pak cílem většinou bývá přetrhnutí právě této niti. (Při souboji v astrálním světě jsou Strength, Dexterity a Stamina nahrazeny postupně Manipulation, Wits a Inteligence.) Pokud k přetrhnutí dojde, ztrácí se v PenUmbře, je prakticky neschopen najít cestu zpět a stává se z něho něco jako Wraith. V astrálním světem se pohybují Vlkodlaci, Wraithové a další nestvůry, takže pohyb nebývá bez rizika. 
V PenUmbře může upír používat tyto Disciplíny: Animalism, Dementation, Dominate, Necromancy, Obtenebration, Presence a Thaumaturgy.


(Zdroj: Vampire: the Masquerade)