Celerity

Celerity

Celerity je jednou ze tří tzv. fyzických disciplín. Další dvě jsou Fortitude a Potence. I pro fyzické disciplíny, podobně jako pro všechny ostatní, platí, že k jejich zlepšení je potřeba učitel, pokud se nejedná o klanovou disciplínu. Výjimkou jsou pouze Caitiffové, kteří na fyzické Disciplíny učitele nepotřebují. 
Pozn:
 Podle oficiálních pravidel se fyzické Disciplíny může učit každý sám, bez učitele. Důvodem je právě umožnit Caitiffům učit se nějaké Disciplíny bez učitelů. 
Celeritu mají jako klanovou Disciplínu Assamité, Brujahové, Toreadoři a městští Gangrel antitribu.


Celerita umožňuje tomu, kdo ji ovládá nadpřirozenou rychlost. Pokud chce postava bez Celerity udělat v jednom kole více akcí najednou, musí rozdělit svůj dice pool (tedy kostky kterými hází) a ještě má postih k cílovým číslům. 
Naopak postava s Celeritou spálí jednu Krev a může udělat až tolik akcí navíc, kolik je její úroveň v Celeritě a to vše bez dělení kostek a zvyšování cílových čísel. Další akce však musí být čistě fyzického charakteru (nelze tedy např. používat mentální Disciplíny). No, bylo to trochu složité, takže ještě jednou: Postava má o tolik akcí v kole navíc, kolik je její Celerita a stojí ji to jediný BloodPoint. Např. postava s Celeritou 3 má až 4 akce v kole. 
Postava, která je překvapená, nemůže v daném kole použít Celeritu.
Pozn: Podle třetí edice se Krev pálí o kolo dřív, než postava Celeritu použije. To nám přišlo jako už moc vysoká matematika a tak jsme zavedli pravidlo o překvapení, které je svými důsledky téměř ekvivalentní s tímto požadavkem.


(Zdroj: Vampire: the Masquerade)