Chimerstry

Chimerstry

Chimerstry je klanová disciplina klanu Ravnos i speciální linie uvnitř tohoto klanu Phuri Dae. Podle oficiálních materiálů došlo k téměř úplnému vyhubení tohoto klanu (včetně Phuri Dae), zbývá cca 50-100 jeho příslušníků. Ravnosové tuto Disciplínu učili ostatní jen výjimečně, takže i ve WOD se s ní setká jen málokdo. Chimerstry je Disciplina, která umožňuje vytvářet iluze, šalbu a mámení.
Každá iluze vytvořená pomocí Chimerstry je prohlédnuta postavou, která má Auspex vyšší, než Chimerstry postavy, která iluzi vyvolala. Pokud mají obě Discipliny stejně vysoké, pak postava s Auspexem hází Perception + Subterfuge, postava s Chimerstry Manipulation + Subterfuge. Pokud Auspexák hodí víc úspěchů, pak iluzi prohlédl. Jedná se o stejný systém jako u Obfuscate.
Každý prohlédne iluzi vytvořenou pomocí Chimerstry, pokud někdo prokáže, že to je iluze (např. projde iluzorní zdí...). 
Pozn: Následující opravy nejsou změnami oproti pravidlům, jedná se pouzer o upřesnění:
Nelze vytvořit iluzi (např. sebe sama) a pak ji sledovat pomocí Animalismu (Sharing of Spirits - 4), Auspexu (Psychic Projection - 5) nebo Obfuscate (Unseen Presence - 2), protože na pohyb pomocí Apparition je potřeba naprosté soustředění, což vylučuje použití libovolné ze zmíněných sil. 
Nelze zároveň vytvořit dvě pohybující se iluze - opět to naráží na soustředění na každou z nich. 
Nelze vytvořit iluzi, která by reagovala na činnost ostatních, když sesílatel nevidí co dělají ostatní (např. imaginární pistolník odstřeluje oponenty, zatímco autor je zalezlý tak, že nevidí na iluzi nebo na protivníky). Reakce by pak nebyly adekvátní situaci.


* Ignis Fatuus (Bludička) 
Pomocí této schopnosti může Ravnos vytvořit iluzi, která omámí jeden smysl každého, kdo jí "vnímá". Tato iluze musí být statická, nedokáže se pohybovat. K vytvoření této iluze musí upír spálit jeden WP.


** Fata Morgana 
Tato schopnost už umožní vytvořit iluzi vnímanou pomocí všech smyslů. Opět, musí být statická. Její vytvoření stojí jeden WP a jednu Krev.


*** Apparition (Zjevení) 
Iluze vytvořené pomocí předchozích schopností se mohou hýbat; Za jeden BloodPoint se bude pohybovat daným směrem. Autor může pohyb změnit, nebo zastavit, ale pouze v případě, že se na to soustředí a nedělá při tom nic jiného.


**** Permanency (Trvalost) 
Iluze vytvořené pomocí Ignis Fatuus a Fata Morgana lze nechat "vytvořené" i v případě, že je už autor nevidí. To vše stojí jednu Krev.


***** Horrid Reality (Hrůzná realita) 
Tuto schopnost lze použít najednou jenom proti jedné osobě. Tato oběť věří, že některá z předchozích iluzí skutečně existuje (iluzorní oheň spálí, iluzorní zeď zastaví, iluzorní kulky z iluzorního revolveru zraní). K vytvoření je zapotřebí dvou WP.
Pokud se sesilatel snaží pomocí Horrid Realit někoho zranit, tak hodí Manipulation + Subterfuge proti Perception + Self-Control oběti. Za každý úspěch způsobí jedno zranění. sesilatel může předem určit maximální zranění. Oběť takto nemůže být zabita! Ale aby uvěřila, že se nejednalo o skutečnou realitu, tak jí musí pomoci psycholog nebo kněz.


(Zdroj: Vampire: the Masquerade)