Dementation

Dementation

Dementation (česky zvaná také Dementačka) je klanovou Disciplinou klanu Malkavian. Tahle Disciplína má zajímavou historii. V Dark Age ji má jako klanovou celý klan, zatímco ve V:tM už to jsou jenom Malkavian antitribu, zatímco samotný klan má místo ní za klanovou Disciplínu Dominate. Aby toho nebylo málo, tak ve třetí edici má tuto disciplínu zase celý klan. Justin Achilli alias El Bastardo, autor V:tM, ve svých FAQ na stránkách WW říká, že ke změně došlo metodou PING (večer se Malkaviáni probudili a místo "Dominačky" měli "Dementačku"). 
Kromě toho Malkaviáni rádi tuto disciplínu vyučují ostatní, kdo se jí ale začne učit, začíná jevit známky šílenství.
Soukromé pravidlo: Oběť Dementation (tedy ten, na koho Disciplína použita) necítí jako zdroj svých pocitů Malkaviána. Na první úrovni vůbec netuší, že na ni někdo jiný něco seslal, na úrovních, kde je potřeba s obětí mluvit, oběť spíš "přijme argumenty" a případné důsledky si vysvětluje výčitkami svědomí (nebo si je spíš vůbec nevysvětluje, ale je z nich nešťastná).


* Passion (Vášeň)
Malkavián může znásobit všechny emoční vjemy své oběti. Nemůže ovlivnit co oběť cítí, ale všechny emoce budou zesíleny. Každou emoci (radost, smutek, zoufalství, sebejistotu) bude cítit dvoj- až trojnásobně silněji. Pokud se staně nějaké emoci ovlivňující událost (např. uprostřed veselí přijde špatná zpráva) dojde ke změně emoce a ta je také patřičně zesílena. Malkavián musí hodit Charisma + Empathy proti Humanitě oběti. Počet úspěchů říká, jak dlouho efekt potrvá: 
1 - jedno kolo 
2 - jednu hodinu 
3 - jednu noc 
4 - jeden týden 
5 - jeden měsíc 
Po dobu trvání zesílených emocí může Storyteller pro některé hody, které oběť provádí, změnit cílová čísla až o 2 (nahoru i dolů), podle emocí které cítí. Změna se může týkat např: Frenzy, Virtue hodů, bránění se Presenci,...


** Mind Trick (Podvedení smyslů)
Upír může ve své oběti vyvolat stav, kdy vidí nejasné stíny, postavy, které vidí periferním viděním a podobně. Efekt se neprojevuje stále, ale jenom sporadicky, většinou když je oběť sama. Malkavián nemůže nijak kontrolovat, co oběť uvidí, ale tyto halucinace nejsou nikdy oběti příjemné. Nemusí se jednat jen o zrakové halucinace, ale i o sluchové, čichové, či na jiné smysly. Doba trvání se určí hodem Manipulation + Subterfuge proti (Perception + Self-Control) oběti: 
1 - jednu noc 
2 - dvě noci 
3 - jeden týden 
4 - jeden měsíc 
5 - tři měsíce 
Pokud Malkavián chce, může před hodem určit maximální dobu, po kterou mají halucinace trvat. Pokud hodí tolik úspěchů, že by halucinace trvaly déle, než si přeje, pak platí jím stanovená doba.


*** Eyes of Chaos (Oči chaosu)
Na této úrovni může upír rozeznat pravou podstatu věcí a osob. Touto schopností Malkavián např. odhadne, jestli je jeho protivník šílený a případně jak s ním jednat (myslím, že právě díky této schopnosti spolu Malkaviáni můžou vyjít), ale i celou řadu dalších věcí.
Je zapotřebí provést hod Perception + Occult. Obtížnost závisí na důkladnosti s jakou je pravá podstata věci (osoby) skryta. Zjistit Nature (to je ta charakteristika do páru s Demeanor) naprostého cizince má obtížnost 9; občasný známý má obtížnost 8; dlouholetý přítel - 6. tato schopnost ale umožňuje Malkavián např. zjistit co je napsáno v zašifrované zprávě (obtížnost 7). Prakticky cokoliv může skrývat skrytou podstatu, i když často velice triviální a nesmyslnou. Zjistit povahu osoby netrvá dlouho, zjistit povahu věci může trvat celé hodiny.
Pomocí této schopnosti lze odhalit i pravou podstatu věci/osoby skryté pomocí Obfuscate nebo Chimerstry. Je však přitom potřeba postupovat podle pravidel, které platí pro odhalování těchto záležitostí pomocí Auspexu. 
Pozn: Poslední pravidlo není oficiální, jedná se o v pravidlech neřešenou záležitost.


**** Voice of Maddness (Hlas šílenství)
Malkavián s touto úrovní dokáže svoji oběť uvést do stavu zuřivosti, nebo naopak strachu, pouhým mluveným slovem. Oběť začnou obtěžovat myšlenky z podvědomí, které v ní daný stav vyvolají. 
Malkavián musí spálit 1 BloodPoint a Hodit Manipulation + Empathy proti 10. Za každé kolo kromě prvního, kdy Malkavián ke svým obětem mluví, se obtížnost snižuje o 1 až na 6. Malkavián může kdykoliv akci "spustit" (třeba tehdy, když mu hrozí, že na něj někdo zaútočí) a hod provede proti obtížnosti, na kterou se doposud dostal. Za každý úspěch při hodu může ovlivnit jednu oběť. Podmínkou je, aby slyšela Malkaviánův hlas. Oběť se okamžitě ocitá ve stavu blízkému Frenzy nebo Rötchrecku (podle povahy upírova sdělení), což znamená, že si musí hodit odpovídající hod s obtížností o 2 vyšší. Stejný hod jako oběť(i) musí provést i sesílající Malkavián, on ale s obtížností o 1 nižší.
Původní stav: Hod v pravidlech je s obtížností 7 a vyvolání trvá jedno kolo. Tato změna byla aplikována v rámci akce za roleplaying krásnější, aby byl hráč Makaviána nucen hrát, jak své oběti "provokuje" - třeba tím, že jim líčí jací jsou nanicovatí a jak on je skvělý.
Pozn: Druhá edice na této úrovni používala zcela jinou schopnost nazvanou Confusion (Zmatení).


***** Total Insanity (Úplné šílenství) 
Pomocí této schopnosti může upír svoji oběť uvést do stavu naprostého šílenství, a to i jiného upíra. Při použití této schopnosti se oběť musí na Malkaviána zcela soustředit, jinak se přenos šílenství nepovede. Soustředění musí trvat alespoň jedno kolo (tedy lze seslat na protivníka v boji). 
Malkavián musí spálit jednu Krev a hodit Manipulation + Intimidation proti WP cíle. Počet úspěchů určuje na jak dlouho oběť získá 5 (slovy pět) derangementů. Derangementy určuje Storyteller.
1 - jedno kolo 
2 - jednu noc 
3 - jeden týden 
4 - jeden měsíc 
5 - jeden rok


(Zdroj: Vampire: the Masquerade)