Fortitude

Fortitude

Fortitude je druhá z fyzických Disciplín (spolu s Celeritou a Potencí). Jedná se o Disciplínu, která ještě zvyšuje již tak nadprůměrnou odolnost upírů. Postavám s touto Disciplínou výrazně méně vadí běžná zranění, jako jsou bodné rány, nebo zásah ze střelné zbraně. Fortituda také umožňuje těm, kteří ji ovládají, částečně se bránit spalujícím zraněním, dokonce i zraněním ze slunce a ohně.
Fortitudu ovládají jako klanovou Disciplínu Gangrelové, Ravnosové, Ventruové, Dcery Disonance, Zvěstovatelé lebek, Salubri a Salubri antitribu a Pokrevní bratři.
Pozn: Podle našeho vlastního pravidla se mouhou fyzické disciplíny učit bez učitele pouze Caitiffové. Ostatní potřebují učitele, nebo se musí jednat o jejich klanovou Disciplínu.


Při vstřebávání normálních zranění si postava přidá v hodu Staminou tolik kostek, kolik má teček ve Fortitudě. 
Při vstřebávání spalujících zranění s výjimkou slunce a ohně (zuby, drápy supernaturálů) se postupuje stejným způsobem. Pokud postava nemá aspoň jednu tečku ve Fortitudě, pak tato zranění nemůže vstřebávat vůbec. 
Při vstřebávání zranění od slunce a ohně lze zranění vstřebávat pouze Fortitudou. Pokud postava Fortitudu nemá, pak nemůže tato zranění vstřebávat.
Pozn: Podle oficiálních pravidel se vstřebávání všech spalujících zranění řídí pravidly pro zranění od slunce a ohně. Na této změně jsme se dohodli proto, aby došlo k částečnému vyrovnání s Potencí, která by např. v kombinaci s Proteanem (Wolf Claws - 2) nebo Serpentisem (The Tongue of Serpent - 2) byla naprosto neporazitelná.


(Zdroj: Vampire: the Masquerade)