Jak Antediluviáni získali své Disciplíny

Jak Antediluviáni získali své Disciplíny

Autor neznámý, překlad Fin

VENTRUE: "Děkuji všem přítomným za účast. Opět jsem vás svolal, abychom prodiskutovali DALŠÍ problém týkající se naší... mládeže."

TOREADOR: "Jako obvykle máš naši bezvýhradnou pozornost. Začni, prosím."

(RAVNOS nespokojeně mlaská a koulí očima)

(MALKAV ho popadne a vlepí mu pusu)

RAVNOS: "Ble!" (odplivne si a vrhá se na MALKAVA, který se zvedne a začne utíkat) "Ty bastarde, já tě zabiju!"

VENTRUE: "DOST!" (vstane) "Ravnosi, PROSÍM, posaď se. Malkave..." (odmlčí se) "...ty se posaď támhle, vedle Brujaha."

(Brujah se spokojeně usměje a poklepe na židli vedle sebe)

VENTRUE: "Jak jsem říkal před tímto výbuchem vášní..." (zlý pohled na MALKAVA) "...stojíme před novým problémem - naši potomci vědí, že nás vzájemně odlišují naše slabosti, ale chtějí také znát naši sílu. Takže jsem si dovolil..."

GANGREL: (zavrčí) "Jestli mě zase zkusíš vypéct, jako s těmi slabostmi, tak si budeš moct dovolovat leda tak na sestřičky na ÁRU, hochu!"

VENTRUE: (zakucká se) "Ehm... Samozřejmě... Co kdybychom začali u tebe?"

(GANGREL si založí ruce a se strnulým pohledem mumlá, že žen se musí obávat všichni muži, živí nebo mrtví)

VENTRUE: "Ano... Jistě..." (šustění papírů) "Gangreli... tobě budiž propůjčeny... schopnosti příslušející tvé živočišné nátuře... spár dravce, proměna do zvířecí podoby... dokonce možnost stát se mlhou..." (polkne) "Vyhovuje?"

GANGREL: "To je jen začátek, ještě u mě máš vroubek za ten prasečí ocásek!"

VENTRUE: "Tak další... Malkave, tobě budiž dána... DOMINATE, moc ovládat mysl ostatních..."

BRUJAH: "Zbláznil ses? Dát JEMU moc ovládat OSTATNÍ? To z nás všech budou stejní dementi, jako je on!"

VENTRUE: "DEMENTATION? Moc probouzet v ostatních šílenství?"

MALKAV "Jasně, to beru! Pokračuj!"

(BRUJAH se skloní a nevěřícně potřásá hlavou)

VENTRUE: "Ehm... Nejsem si zcela jist... co se právě stalo. Malkave? Já jsem..."

MALKAV: "...chtěl pokračovat s Toreadorem."

VENTRUE: (potřese a pokývá hlavou) "Ano... ehm... Toreador. Vzhledem k tvé kráse a k tvým... sociálním schopnostem a nevyrovnatelné eleganci ti budiž dána schopnost ovlivňovat cítění ostatních. Vzbuzuj v nich strach, lásku, respekt a úctu podle libosti."

TOREADOR: "Moudrý, laskavý a spravedlivý. Děkuji."

BRUJAH: (nespokojeně zamlaská, pak rychle upře oči na MALKAVA) "Ať tě to ani nenapadne nebo ti rozmlátím hubu na kaši!"

VENTRUE: "Assamita. Vzhledem k tvým... ehm... aktivitám... jsem pro tebe vybral ticho. Budeš manipulovat se zvukem a smrtelný chrapot tvých obětí zanikne spolu s jejich životem."

ASSAMITA: (spokojeně se usmívá a mumlá) "Talent se zkrátka nezapře..."

VENTRUE: "Brujah. Můj horkokrevný příteli, vzhledem k tvým... sklonům... budiž ti dána síla a rychlost, které se nic nevyrovná... Tvůj hněv ať je tak prudký, jako je tvá povaha."

BRUJAH: (šklebí se na ASSAMITU) "Óóó, kterak jsem toužil po tichu!" (posměšně vzdychá) "A nyní jsem odsouzen TRPĚT silou a rychlostí..." (smích)

ASSAMITA: "Tak trp mlčky!"

(ticho)

VENTRUE: "Ehm..." (pošeptá ASSAMITOVI) "Tohle jsem ti měl přidělit už dávno." (nahlas) "Tak dál. Tzim... Ty dostaneš..."

MALKAV: "NOVÝ NÁZEV KLANU! Nějaký, který se dá vyslovit bez toho, abychom vypadali, jako když kloktáme s hubou plnou..."

(ticho)

VENTRUE: "Díky, Assamito. Takže, Tzimi, ty obdržíš schopnost tvarovat a modelovat maso a kosti tak, jako umělci tvarují kámen a hlínu."

TZIMISCE: (zlý pohled na MALKAVA) "Pojď sem, můj tichý příteli..."

(MALKAV vydá bezhlesý výkřik a udělá dvěma prsty znamení kříže)

VENTRUE: "Ehm... Nosferatu. Tobě budiž dána schopnost..."

MALKAV: "PŘESKAKOVAT PANELÁKY!"

VENTRUE: (překvapen) "Myslel jsem, žes byl umlčen?"

BRUJAH: (potřásá naraženou pravicí) "To by Assamita nesměl bejt takovej padavka a musel něco vydržet, že?" (nakopne ASSAMITU) "Síla a rychlost. To miluju!"

VENTRUE: "Nosi, co takhle neviditelnost? Budeš přicházet a odcházet a nikdo si tě nevšimne.

BRUJAH: (smích) "No páni... Tak to mu teď opravdu NIC neujde... Magnet na kočičky..."

NOSFERATU: "Já to beru, díky." (k BRUJAHOVI) "Proč bych, pro všechno na světě, měla balit holky?"

BRUJAH: (zezelená) "Ty chceš říct... Ty jsi... Bože... Je mi zle..."

GIOVANNI: (nakloní se blíž k NOSFERATU) "Skutečně... A co děláš po..."

VENTRUE: "Giovanni. Tobě budiž dána moc nad smrtí a nad mrtvými. Všechen rozklad a tlení náleží tobě."

BRUJAH: "Uf... Takže MÁŠ u Nos šanci." (podívá se na Ventrua) "Hele, dokážeš si představit, že..." (nakloní se k VENTRUOVI a něco mu šeptá, VENTRUE zezelená)

VENTRUE: "Díky za úžasnou vizi, Brujahu, pošlu ti účet za psychoterapii. Ravnosi..."

RAVNOS: (schlíple se na VENTRUA podívá) "Promiň." (podává mu peněženku)

VENTRUE: "No... já..." (potřese hlavou a bere si zpět svou peněženku) "Asi toho budu litovat, ale... Tobě bude náležet moc nad klamem a iluzí. Tvé iluze, vtípky a podvody oklamou netoliko zrak, ale i ostatní smysly."

MALKAV: "Jupíí! Jsem čágo bélo šílenec!" (podívá se na naštvaného ASSAMITU a štípne ho do tváře) "Já s tebou zatočím! Maminka mi říkala, abych s tebou zatočil! Zmocním se toho bláznivého světa a teď... Hyk!"

BRUJAH: (potřásá naraženou pravicí) "Síla a rychlost. To miluju!"

VENTRUE: "Lasombra. Ano, ty tam v tom tmavém koutě... Ty budeš vládcem stínů a tmy. S tím..." (zamrká) "Kde je?"

LASOMBRŮV HLAS: "Beru. S radostí."

MALKAV: (otřeseně a potichu) "Carolane... od světla dál se drž..." (padne zpět na stůl)

VENTRUE: Ehm... Ano. Tremere. Vzhledem k tvým studiím... budiž ti dána schopnost ovládat magii. Čaruj a konej, jak uznáš za vhodné."

TREMERE: "Ale vždyť já už jsem..."

VENTRUE: "A naposled, avšak nikoliv poslední... moje maličkost..."

BRUJAH (zpozorní) "Nejlepší nakonec? Copak nadělíš SOBĚ?"

VENTRUE: "Já obdržím umění ovládat mysl jiných. A díky tomu vás budu moci vést, svolávat schůze a zvládat úřad. Pokud jste někdo proti, zvedněte ruku!"

(všichni zápasí s nepoddajnými údy, které je náhle odmítají poslouchat)

VENTRUE: "Výborně. Dnešní schůze je u konce!"