Melpominee

Melpominee

Melpominee je jedinečná Disciplína Dcer Disonance, nemůže se ji naučit nikdo jiný, než příslušnice této linie. Dcera Disonance nemůže mít vyšší úroveň v Melpominee než v Performance. Ke zvýšení Disciplíny musí zvýšit i svoji Performace.

Melpominee se sice projevuje zpěvem, nezávisí však na hlase. Komunikuje přímo s "duší" posluchačů. To má několik vedlejších efektů. Používat schopnosti Melpominee lze pouze "v přímém přenosu", nelze je třeba nahrát na CD a potom je "pouštět". Druhý efekt je ten, že Melpominee funguje i na hluché posluchače, což může být v některých případech hodnoceno jako porušení Maškarády.


* The Missing Voice (Ztracený hlas)
Dcera Disonance může nechat svůj hlas vycházet odkudkoliv, kam dohlédne. Může dokonce vést dvě konverzace zároveň. Jednu normálně, druhou pomocí svého "druhého hlasu". Jedna Dcera tak může třeba zpívat duet.
Pokud Dcera Disonance používá The Missing Voice a činí něco jiného kromě mluvení nebo zpěvu, tak má postih dvou kostek na všechny hody.


** Phantom Speaker (Přízračný mluvčí)
Na druhé úrovni může Dcera Disonance přímo mluvit ke komukoli, koho zná lépe než letmo. Jediným omezením je, že v místech, kde se vyskytuje Dcera Disonance i její cíl, musí být noc. Pokud nejsou Dcera a její cíl na doslech, tak v okolí cíle ji nikdo jiný neslyší. Její hlas může v okolí cíle zaslechnout jen upír, který se o to aktivně snaží (ví, že má poslouchat) a má Auspex minimálně 3. Dcera neslyší odpovědi cíle, pokud tento není na doslech.
Postava musí spálit jednu Krev a uspět v hodu Wits + Performance proti 7. Počet úspěchů určuje počet kol, po které Dcera může ke svému cíli mluvit. Pokud se podaří hodit alespoň 3 úspěchy, může komunikovat po celý zbytek scénu.


*** Madrigal
Dcera může zpěvem vyvolat v posluchačích určitou emoci, aniž by si to posluchači uvědomili. Píseň však musí tuto emoci obsahovat. Hráč hodí Charisma + Performance proti 7. Počet úspěchů určuje míru účinnosti (1 úspěch - někteří posluchači jsou lehce zasaženi; 5 úspěchů - téměř všichni posluchači jsou naladěni podle přání Dcery Disonance). Pokud má někdo z posluchačů důvod se domnívat, že bude ovlivněn, může spálit jeden WP a následující scénu nebude možné jej touto schopností zasáhnout.
Zpěvem se navodí pouze emoce. Zasažení posluchači budou dále reagovat podle své nátury.


**** Siren's Beckoning (Vábení Sirény)
Touto schopností může Dcera vyvolat změny v samotné duši posluchače a přivodit mu dočasné šílenství. Touto schopností nelze zasáhnout Malkaviány a upíry v Golkondě. 
Siren's Beckoning vyžaduje měření sil mezi Dcerou Disonance a její obětí. Dcera háže Manipulation + Performance proti WP oběti. Oběť háže WP proti Apperance + Performance Dcery. Pokud Dcera přesáhne svoji oběť o 5 nebo více úspěchů, podařilo se jí dočasně vyvolat u oběti psychickou Poruchu (Derangement - podle rozhodnutí Storytellera) na dobu jedné noci za každý úspěch přes 5. Pokud Dcera získá o 20 úspěchů více než oběť, je tento derangement permanentní.


***** Virtuosa
Pátá úroveň dává Dceři schopnost použít předchozí schopnosti na více než jednu oběť. Může použít Phantom Speaker a Siren's Beckoning současně na tolik cílů, kolik úspěchů se podaří hodit v hodu Stamina + Performance. Za každých započatých pět obětí (nepočítaje v to první oběť), musí Dcera spálit jednu Krev.


(Zdroj: Vampire Storytelle's Companion)