Necromancy

Necromancy

Necromancy je z pohledu upírů nová Disciplína - vyvinuli ji Giovanniové v průběhu posledních 800 - 1000 let. Její kořeny jsou však mnohem starší. Cappadociáni, ze kterých klan Giovanni vyrostl a které také později vyhladil, ovládali Disciplínu Mortis, která byla vlastně první z Necromantických Cest.

Necromancy má, podobně jako Thaumaturgy, několik Cest, které se lze učit. Každý Necromancer si musí zvolit jednu z Cest jako Primární. Teprve když dostatečně zvládne jednu Cestu (tj. má v dané Cestě aspoň tři tečky), může se začít učit druhou. Třetí a další Cesty se může učit, až když má v Primární Cestě pět teček.
Kromě Cest má Necromancy i svoje Rituály. Každý Rituál je určité úrovně a sesílat se jej může naučit jen Necmancer, který má v Primární Cestě aspoň tolik teček, kolik je úroveň rituálu.

Necromancy mají jako klanovou Disciplínu Giovanniové, Zvěstovatelé lebek a Nagaraja. Kromě těchto skupin jsou velkými mistry mezi Necromanty i Samediové a Hadé Světla, kteří však nemají Disciplínu jako klanovou. Každá z těchto linií má trochu jiné zaměření a zná odlišné Cesty:
Giovanni: Mají jako Primární Cestu Hrobky (Sepulchre Path) a ovládají Cestu Popela (Ash Path) a Cestu Kostí (Bone Path)
Zvěstovatelé lebek: Jejich Primární Cestu Smrti (Mortuus Path) Giovanniové neznají (jedná se o Cappadociánský Mortis). Jako Sekundární mají Zvěstovatelé lebek Cestu Popela (Ash Path). Znají i nejnižší úrovně Cesty Kostí (Bone Path). Vyšší úrovně Cesty Kostí (Bone Path) a Cestu Hrobky (Sepulchre Path) je po jejich příchodu zpět na svět (1996) aktivně učí Samediové. Zvěstovatelé mají své vlastní Necromantické rituály.
Nagaraja: Tato linie, která má jen několik desítek členů, má jako Primární Cestu obvykle Cestu Hrobky (Sepulchre Path) a jako Sekundární pak většinou mají svoji vlastní Cestu Skla (Vitreous Path). Linie zná i ostatní Cesty, které ovládají Giovanniové.
Samedi a Hadé Světla: Ovládají stejné Cesty jako Giovanniové, jejich pojetí je však dost odlišné a vychází z Haitského Woodoo. Své pojetí Necromancy nazývají Voodoon. Rituály s Giovanny nesdílejí, mají své vlastní.


Cesta Hrobky (Sepulchre Path) Cesta Popela (Ash Path) Cesta Kostí (Bone Path) Cesta Smrti (Mortuus Path)
Cesta Skla (Vitreous Path) Západní Rituály HoS Rituály Voodoo Rituály

(Zdroj: Vampire: the Masquerade)