Obfuscate

Obfuscate

Obfuscate mají jako klanovou Disciplínu: Assamité a jejich linie Vizier, Stoupenci Setovi, Malkaviáni, Nosferati a City Gangrel Antitribu. Z méně obvyklých Bloodline to jsou Baalité a Samediové.
Obfuscate je Disciplína, která umožňuje upírovi se skrýt a učinit neviditelným, až po to, že se vydává za někoho jiného. Toto skrývání je vlastně ošálením mysli pozorovatelů, kteří si myslí, že postavu nevidí.
Protože Obfuscate působí na mysl pozorovatelů, nemůžou jej Rodní použít aby se skryly před technickými zařízeními. Video a fotografie zachytí věrný upírův obraz. Na druhou stranu Obfuscate je natolik silný v ošálení mysli, že ten, kdo používá nějaké záznamové zařízení neuvidí upírův obraz hned, ale až po určité době. A někdy ani tehdy.
Podobně jako u Chimerstry, Obfuscate nepůsobí na toho, kdo má vyšší Auspex než sesilatelův Obfuscate. Pokud má stejný, pak Obfuscate prohlédne pouze pokud vyhraje v kontestovém hodu. Auspexák hází Perception + Subterfuge, Obfuscaťák hází Manipulation + Subterfuge. Pokud hodí stejný počet úspěchů, hází oba znovu.
Úprava: Postava udržující Obfuscate se musí na daný úkon částečně soustředit. Pokud dojde k události, která ji v soustředění může vyrušit (účast v souboji, náhlé překvapení,...), Může Storyteller postavu požádat, aby si hodila Inteligenci + Self-Control proti jím určené obtížnosti. Pokud postava nehodí ani jeden úspěch, pak Obfuscate neudrží a objeví se ve své skutečné podobě. Tato úprava není součástí oficiálních pravidel.* Cloak of Shadows (Stínový plášť)
Základní schopnost která uživatelům umožňuje se snadno schovávat. Postava s touto schopností se může schovat i za předmět mnohem menší než je sama a nikdo si jí nevšimne. Schování funguje jen tak dlouho, než se začne hýbat. Není potřeba žádný hod. 
Když ale postavu někdo přímo hledá, pak ji najde.


** Unseen Presence (Neviditelná přítomnost)
Na této úrovni se již postava dokáže stát zcela neviditelnou. Funguje to přesně jako Smrť - všichni mu instinktivně uhýbají. Ani zde není potřeba žádný hod, pouze pokud se postava pohybuje, nebo zaútočí, etc, pak musí hodit Wits + Stealth proti obtížnosti dané Storytellerem (5-9) jestli se ostatním neobjeví. Pokud se postava zviditelní, pak si každý přítomný může hodit Wits + Alertness (proti 7). Každý, kdo hodí aspoň jeden úspěch si zpětně uvědomí vše, co postava v jeho přítomnosti dělala.


*** Mask of the Thousand Faces (Maska tisíce tváří)
Tato schopnost umožňuje měnit svoji podobu, případně se vydávat za někoho jiného. Je potřeba hodit Manipulation + Performance proti 7. Počet úspěchů určuje jak se maska povedla:
1 - postavu by poznali i náhodní svědci (Nosferati vypadají jako oškliví smrtelníci)
2 - svědci vypovídají o vzhledu postavy každý jinak
3 - podoba jak si postava přála (úspěšné přijetí cizí podoby)
4 - nejen vzhled, ale i pohyby a chování je stejné jako napodobovaná postava 
5 - podoba i jako opačné pohlaví, zcela jiný věk, nebo úplně jinak veliká postava
Nosferati a Samediové (tedy linie s nulouvou Apperance) dokážou pomocí této schopnosti vytvořit nejlépe masku odpovídající Apperance 2. Pokud chtějí lepší výsledek, tak musí spálit dvě Krve nad každý bod nad 3.


**** Vanish from Mind's Eye (Zmizet z očí)
Na této úrovni již postava může zmizet i před očima těch, které ji sledují. Postava musí hodit Charisma + Stealth (obtížnost Wits + Alertness oběti). Pokud postava hodí 1 až 3 úspěchy pak nezmizí, ale pouze se stane průhlednou, duchovitou, při více něž třech úspěších zcela zmizí, pokud hodí víc než WP oběti, pak oběť zcela zapomene, že postava viděla. V "duchovité formě" má postava stále ještě slušnou šanci, že ji ostatní neuvidí. K sledování "ducha" je potřeba uspět v hodu Perception + Alertness proti 8. Pokud ten, kdo chce "duchovitou" postavu sledovat, v hodu neuspěje, má +2 na všechny hody, kdy je zapotřebí s duchem jednat (tedy i útok na postavu). 
Ti, kterým postava zcela zmizela z očí, si musí navíc hodit Wits + Courage (smrtelníci proti 9, supernaturálové proti 5). Kdo neuspěje na dvě kola zcela ztuhne ohromením.


***** Cloak the Gathering (Skryj shromáždění)
Na této úrovni už postava dokáže "skrýt" i další osoby, které se vyskytují v její těsné blízkosti. Lze na ně použít všechny předchozí schopnosti Obfuscate.
Pokud někdo jiný než sesilatel si přeje Obfuscate shodit, stane se tak a ostatní zůstanou dále pod Obfuscate. Když shodí Obfuscate sesilatel, je shozen i u ostatních. Sesilatel může takto skrýt jen tolik postav, kolik je hodnota jeho Stealth. Při sesílání se hází jen jednou za všechny.


(Zdroj: Vampire: the Masquerade)