Obtenebration

Obtenebration

Obtenebration je Disciplína, kterou ovládají pouze Lasombrové a lasombrovský odštěpek Kyasid. Mimo klan ji neovládá skoro nikdo. Je to disciplína o ovládání stínů a temnoty. Skrze tmu vytvořenou pomocí Obtenebration vidí každý, kdo má Obtenebration na vyšší úrovni, než ten, kdo tmu seslal. 
Pozn: Podle pravidel platí, že skrze tmu a stíny vytvořené touto disciplínou vidí pouze autor a nikdo jiný, i kdyby ovládal Obtenebration. Tato změna je naší úpravou a omezuje Obtenebration podobně, jako u Dominate.


* Shadow Play (Hra stínů)
Upír dokáže manipulovat se stíny a může i potlačit světlo (i když ne úplně eliminovat). Pomocí této síly lze nechat zmizet vlastní stín, nebo jej oddělit od svého těla a nechat jej pohybovat se samostatně, případně vytvářet stíny věcí, které ve skutečnosti neexistují. K vyvolání této schopnosti se musí spálit jedna Krev. Upír si při použití může přidat jednu kostku na všechny Stealth hody, naopak všichni, kdo na něj útočí na dálku, mají +1 k obtížnosti. Pokud se upír rozhodne pomocí stínů zastrašovat, může si přidat jednu kostku na Intimidation. Oběť, která je stíny zachycena, přichází o jednu kostku při všech hodech na Staminu (pokud u smrtelníků klesne na nulu, tak se začnou dusit). Takto lze chytit jen jednu oběť, nebo několik málo obětí, které jsou hned u sebe. Smrtelníci si musí hodit Courage (proti 8) a při neúspěchu mají na všechny hody o jednu kostku méně.


** Shroud of Night (Rubáš noci)
Upír dokáže vyvolat do určité oblasti naprostou temnotu, kterou nepronikne světlo a skoro žádný zvuk. Oběť zachycená v této oblasti je zcela oslepená, pouze postavy s jedničkovým Proteanem nebo Auspexem vidí, ale na všechny hody mají obtížnost o 2 vyšší. Temnota takto vyvolaná se může pohybovat krokem, ale Lasombra se nesmí soustředit na nic jiného než na tento pohyb. K vyvolání je zapotřebí hodit Manipulation + Occult proti 7. Za jeden úspěch má kruh temnoty průměr 3 metry, za každý další úspěch se průměr zdvojnásobuje. Sesilatel může určit maximální rozměry temnoty (např: zaplnit místnost, ale ať už nevychází okny ven).
Střed temnoty musí být do vzdálenosti 50 metrů od sesilatele. Temnotu lze seslat i do oblasti, kam upír nevidí, ale pak je obtížnost o 2 vyšší a musí se spálit jedna Krev. Postavy chycené v temnotě mají o dvě kostky míň na všechny hody Staminou a nelze to kombinovat s předchozí úrovní. Počet kostek při hodu Staminou nikdy neklesne pod 1.
Upíři, kteří jsou uvnitř temnoty vyvolané pomocí této schopnosti jsou chráněni i proti slunečnímu světlu. Je ovšem nutné, aby postava, která temnotu vyvolala se na udržení temnoty zcela soustředila a aby neusnula. 
Pozn: Z naší dílny jsou pravidla týkající se určení maximálního průměru kruhu a krytí se před sluncem. Nejedná se o změny, spíše o logické dodělávky. Podobně není v původních pravidlech omezení na jednu kostku při hodech Staminou.


*** Arms od Abbys (Paže pekla)
Upír je schopen vyvolat z temného koutu temná chapadla, kterými může chtit své oběti. Chapadla mají Strength a Dexterity rovny úrovni Obtenebration, které dosáhl sesilatel. Musí se hodit Manipulation + Occult proti 7 a za každý úspěch dojde k vyvolání jednoho chapadla, nebo se zvýší jednomu chapadlu Strength nebo Dexterity o 1. Chapadla mají délku okolo 2 metrů. Prodloužení jednoho chapadla o další dva metry vyžaduje spálení jedné Krve. Každé chapadlo má 4 životy a vstřebává zranění pomocí Stamina + Fortitude sesilatele. Získává zranění od slunce a ohně, není ale schopno vůbec vstřebávat spalující (aggravated) zranění. Chapadlo může způsobit zranění Strength + 1 (před vstřebáváním). K vykroucení se chapadlu je potřeba vyhrát v hodu Silou proti 6.


**** Black Methamorphosis (Černá proměna)
Na této úrovni upír získává schopnost stát se bytostí napůl z masa a kostí a napůl z temnoty. Je potřeba hodit Manipulation + Courage proti 7 a spálit dvě Krve. (Žádný úspěch = krev spálená zbytečně, botch = zranění za dva životy, nelze vstřebávat.) Upírovi z těla vyrostou 4 chapadla, podobně jako u Arms of Abyss, ale vlastnosti se nyní používají upírovy. Tyto chapadla umožňují mít o jeden útok za kolo víc, aniž by měl postihy při hodech (je to jeden útok za všechna chapadla, NE jeden za každé). Kromě toho má každý, koho se chapadly dotýká, postih 2 kostek na všechny Stamina hody. Upír používající tuto schopnost vidí i v naprost tmě a má o 3 kostky navíc při hodech na Intimidation. Smrtelníci a zvířata si musí hodit Courage proti 8. Pokud neuspějí, propadnou Rötchrecku.


***** Shadow Body (Stínové tělo)
Nyní se už Lasombra dokáže proměnit v samotnou temnotu. Opět vidí ve tmě, může se protahovat i těmi nejmenšími škvírami, nic neváží a může tedy chodit po stěnách a po stropě. Nelze na něj zaútočit fyzicky, to ale nemůže ani on. V této podobě může pořád používat mentální Disciplíny a Shroud of Night. Oheň a slunce Lasombru pořád zraňují, působí mu větší bolest a tak si při hodu proti Rötschrecku hází s obtížností o dvě vyšší. K vyvolání této schopnosti je potřeba spálit tři Krve.


(Zdroj: Vampire: the Masquerade)