Potence

Potence

Potence propůjčuje těm, kteří ji ovládají nadpřirozenou sílu. Ještě větší, než jakou mají ostatní upíři. Potenci ovládají jako klanovou Brujahové, Giovanni, Lasombra a Nosferatu, z linií potom Praví Brujahové, Setovi válečníci, Gargoyly, Bratowitch Tzimisce a Pokrevní bratři.
Potence je třetí z fyzických Disciplín. Linie, které nemají fyzické Disciplíny jako klanové potřebují učitele, aby se ji naučili. Výjimkou jsou pouze Caitiffové, kteří učitele nepotřebují. 
Pozn: Podle oficiálních pravidel nepotřebuje učitele na fyzické Disciplíny nikdo. I když u Potence je v pravidlech ve 3. edici uvedeno: "...ale i příslušníci ostatních klanů často hledají někoho, kdo by je provedl po cestách Potence."Ve všech hodech, v nichž je použita Strength, získává postava jeden automatický úspěch za každý bod, který má v Potenci. V souboji jsou automatické úspěchy přičítány i při hodech na zranění.


(Zdroj: Vampire: the Masquerade)