Protean

Protean

Tato Disciplína umožňuje těm, kteří ji ovládají, měnit tvar svého těla a umožňuje Gangrelům přežití v divoké přírodě. Tuto Disciplínu mají jako klanovou Gangrelové, včetně Měststských Gangrel antitribu. Kromě nich ji však ovládá i celá řada dalších Rodných z ostatních klanů. Podle oficiálních pravidel je Protean nejrozšířenější ze všech jedinečných klanových Disciplín.
Zároveň s Proteanem lze používat i další Disciplíny. Rodní ve zvířecí formě mohou pořád číst auru a mluvit se zvířaty. Ve formě mlhy ale už např. nelze používat Dominate, protože postava nemá oči. Při změně tvaru (úroveň 3+) se zároveň mění i oblečení a menší předměty. Upír nemůže používat Protean, když má kolík v srdci. 
Pro všechny úrovně Proteanu od třetí platí, že její aktivace stojí spálení jedné Krve a akce trvá tři kola, nebo postava spálí dvě Krve a trvá dvě kola a nebo postava spálí tři Krve a celá akce trvá jedno kolo.


* Gleam of Red Eyes (Třpyt rudých očí)
Postava s touto schopností vidí i v naprosté tmě. Tuto schopnost stačí aktivovat, není potřeba žádný hod. Po zapnutí začnou postavě rudě zářit oči. Zapnutí trvá jedno kolo. Pokud si postava nezakryje svítící oči (třeba slunečními brýlemi), tak má zvýšenou obtížnost na všechny Sociální hody o +1. 
Postavy, které se pohybují v naprosté tmě bez této schopnosti mají +2 obtížnost na prakticky všechny hody. Některé percepční hody přitom nelze provádět vůbec (určí Storyteller).


** Wolf Claws (Vlčí drápy)
Postava si může nechat za jednu krev narůst drápy na rukou a pokud chce tak i na nohou. Těmito drápy působí spalující zranění Strength + 1. Růst drápů trvá jedno kolo.


*** Earth Meld (Zajetí do země)
Jedna z nejužitečnějších schopností umožňuje upírovi "zajet" do země a "rozplynout" se v ní. Po zajetí není možno se nijak pohybovat, jenom znovu "vyjet" na tom samém místě. Tato schopnost umoňuje upírům přečkat bez úhony den a tvrdí se, že tisíce starých upírů v této formě leží v torporu. K zajetí je potřeba pálit Krev způsobem popsaným nahoře. Zajet lze pouze do hlíny, nikoliv do kamene, betonu, či něčeho jiného. I linoleum vadí. 
Po dobu "zameldování" se upír pohybuje mezi fyzickým a astrálním světem. Pokud je vyrušen ve fyzickém světě (tedy když se někdo prokope až k němu), vrací se okamžitě do fyzického světa a je probuzený, z jeho těla přitom lítá na všechny strany hlína, jak čistí své tělo. 
I v zemi může upír omezeně rozpoznat nebezpečí, musí ale uspět v hodu Humanitou proti 6. Pokud uspěje a někdo se k němu snaží prokopat, pak může, už bez pálení krve, zajet do země hlouběji, pokud nenarazí na jiný materiál než hlínu. 
Když se ho někdo snaží nějakým způsobem objevit např. hledáním aury, má na hledání obtížnost +2. 
Když upír vyjede ze země a začne hned bojovat, tak si v kole, kdy se vynořil, odečte 2 od iniciativy.
Pozn: Upřesnění ohledně dodatečného hlubšího zajetí do země je upřesněním oficiálních pravidel pocházejících z naší dílny.


**** Shadow of the Beast (Stín zvířete)
Po spálení Krve se může upír změnit ve vlka či v netopýra. Ve vlčí podobě může postava přenášet pouze to, co se mu vejde do tlamy, v boji dává Strength + 1 spalujících zranění, může se pohybovat dvojnásobnou rychlostí a na všechny hody, kde se uplatňuje Perception má o 2 nižší obtížnost. 
V netopýří podobě může létat až rychlostí 30km/h, síla se postavě ale sníží na 1 (včetně Potence, tu nelze používat). Všechny hody na Perception, kde lze použít netopýří sonar (ultrazvukem zjistí polohu objektů), mají o 3 nižší obtížnost. Ten, kdo útočí na netopýra má o 2 vyšší obtížnost na zásah, netopýr je rychlý a malý.
V podobě zvířete není možné používat Necromancy, Serpentis, Thaumaturgy a Vicissitudu.
Pozn: Originál hovoří o nižším cílovém čísle na Perception hody v netopýří podobě pokud se jedná o sluch. My ale víme, že netopýr je hluchý a používá sonar, takže nám nečiní problémy se přizpůsobit skutečnosti.


***** Form of Mist (Tvar Mlhy)
Na této úrovni už upír dokáže své tělo ovládat natolik, že se může změnit na mlhu a "protékat" i těmi nejužšími škvírami a klíčovými dírkami. Dokud se nejedná o vichřici, tak upíra nijak neovlivní ani vítr. Zranení způsobené sluncem a ohněm se hází o jednou kostkou méně. Na postavu není možné útočit fyzicky, nadpřirozené útoky ji však zraňují (nadpřirozeným útokem se myslí Thaumaturgy apod.). Čas a množství Krve pro vyvolání této schopnosti je stejný jako u předcházejících schopností a je popsán nahoře.


(Zdroj: Vampire: the Masquerade)