Quietus

Quietus

Jedná se o Quietus je hlavní disciplínou klanu Assamite, i jejích linií, mj. Vizier. Jen málo Rodných mimo klan tuto disciplínu ovládá. Mj. díky této Disciplíně jsou Assamité přezdíváni klan smrti. Podle oficiálních pravidel se v roce 1998 Assamité zbavili důsledků rituálu, která na ně někdy kolem roku 1498 seslali Tremeři a tedy mohou opět páchat diablerie. Na disciplíně samotné se to neprojevilo.* Silence of Death (Ticho smrti)
Assamita kolem sebe vytvoří kruh ticha o průměru 7 metrů, ze kterého neunikne ani nejmenší hlásek. I když v tomto kruhu bude někdo pracovat se zbíječkou nebo střílet z těžkého kulometu, nikdo nic neslyší. Uvnitř kruhu je neustále slyšet všechny zvuky, které vznikly vně kruhu (tedy metoda slyšet a nebýt slyšen). Vyvolání této schopnosti na jednu hodinu stojí jednu Krev. Assamita může tuto schopnost ukončit kdy chce. Tato schopnost umožňuje Assamitům pravdivě tvrdit, že nikdy neslyšely chrapot svých obětí.


** Scorpion's Touch (Dotek škorpiona)
Pomocí této schopnosti může Assamita "zraňovat" pouhým dotekem. Assamita může spálit jednu nebo více krví (přeměnit na jed). Potom hodí WP (proti 6), zatímco oběť si hodí Stamina + Fortitude (také proti 6). Pokud má Assamita víc úspěchů, ztratí oběť tolik bodů Staminy, kolik krví bylo spáleno. Počet úspěchů, které má Assamita nad úspěchy oběti, určuje jak dlouho bude Stamina snížena:
1 - jedno kolo
2 - jednu hodinu
3 - jeden den (noc)
4 - jeden měsíc
5 - trvale (i když si ji lze obnovit pomocí expů)
Pokud má smrtelník Staminu na nule, ztrácí veškerou imunitu (snadno se nakazí nemocemi). Rodní v takovém případě okamžitě vstupují do torporu. Když se upírovi jeho Stamina vrátí nad nulu, tak se okamžitě z torporu budí. Pokud je u Rodného Stamina trvale snížena na 0, pak jej lze z torporu probrat jen magicky.


*** Dragon's Call (Dračí volání)
Touto schopností může Assamita způsobit "výbuch" krve své oběti uvnitř jejího krevního oběhu a "udusit" jí tak zevnitř. Assamita se své oběti napřed musí dotknout. Tuto schopnost pak může aktivovat nejdéle hodinu po doteku. K aktivaci musí Assamita spálit jeden WP. Potom si hodí Staminou proti WP oběti. I oběť si hodí svojí Staminou proti WP Assamity (oba hody jsou proti permanentnímu WP). Pokud Assamita hodí víc úspěchů, pak oběť získává tolik zranění, kolik činil rozdíl. Assamita může pokračovat v dalších kolech tak dlouho, dokud chce. Každé kolo pálí jeden WP. Každé kolo se hází samostatně.


**** Blood Agony (Krvavé utrpení)
Pomocí této schopnosti může Assamita transformovat svoji krev tak, že působí spalující zranění. Touto krví pak lze natřít meč (tam se vejdou dvě Krve), nůž (jedna Krev) nebo prostě prsty (taky jedna Krev). Zbraň působí zranění jako normálně, ale jsou spalující. Po každém použití se jedna Krev za zbraně "setře". Krev je "setřená" i v případě, že hráč zasáhne, ale nezraní.
Zbraň, na kterou lze krev nanést musí být dostatečně veliká. Jsou to hlavně meče a šavle (Assamité často před bojem olizují své zbraně). Kulky do střelných zbraní a podobné záležitosti nelze použít.


***** Taste of Death (Chuť smrti)
Pomocí této schopnosti může Assamita plivat krev na své oběti. Tento útok je téměř neslyšný. Lze plivat až na vzdálenost 3 metry za každý bod Staminy + Potence. Jestli Assamita uspěl na zásah se určí hodem Stamina + Athletics proti 6. Pokud Assamita zasáhne, způsobí dvě spalující zranění za každou Krev, kterou při plivnutí použil.


(Zdroj: Vampire: the Masquerade)