Serpentis

Serpentis

Tuto Disciplínu ovládají Setité, a to všechny jejich linie, včetně Hadů Světla (Serpents of the Light), což jsou de facto Setitští antitribové. Hadi světla nejsou historicky spjati se Setity. Původně to byli smrtelní Haitští WooDoo kouzelníci, kteří byli Přijati a vzápětí se od klanu odtrhli. Přidali se k Sabbatu a jsou se svým klanem ve válce.
Disciplína umožňuje Setitům měnit své tělo tak, že jsou postupně schopni získat hadí podobu. Jenom málokdo mimo klan a antitriby tuto schopnost ovládá.* The Eyes of Serpent (Hadí oči)
Touto schopností může Setita znehybnit svoji oběť pohledem. Jeho oči začnou zlatě zářit, duhovky jsou velké a černé. Osoby kolem Setity začnou být tímto pohledem přitahováni. Smrtelníka, kterému pohlédne do očí, pohled zcela znehybní a to tak dlouho, dokud Setita neuhne pohledem. Pokud se smrtelník vyhýbá pohledu do Setitových očí (tedy něco tuší), pak se mu vyhnout může. Na upíry a ostatní nadpřirozené bytosti tato schopnost funguje pouze pokud Setita uspěje v hodu na WP proti 9.
Pokud někdo zaútočí na znehybnělého supernaturála (upíra, vlkodlaka,...), nebo jej nějak zraní, tak může spálit jeden WP a "zlomit tak okouzlení".


** The Tongue of Serpent (Hadí jazyk)
Setita může změnit svůj jazyk do vidlicovitého, hadího tvaru. Jazyk je dlouhý až 50 cm a může být použit v souboji. Jazykem lze působit Strength spalujících zranění (obtížnost 6). Pokud je jazykem způsobeno zranění, může Setita pomocí jazyka pít krev stejně, jako kdyby se do oběti zakousl tesáky. Působení je stejné jako Polibek (Kiss), včetně extáze, kterou působí smrtelníkům.
Kromě toho jazyk je velice citlivý na sebemenší vibrace. Setita se s jeho pomocí může orientovat ve tmě. Pokud jej vysune z úst, snižují se mu postihy z tmy na polovinu, Tedy k většině Percepčních hodů má obtížnost pouze o 1 vyšší (místo standardních o 2).
Tuto schopnost lze "zapnout", není potřeba žádného hodu, ani pálení krve či WP.


*** The Skin of Adder (Zmijí kůže)
Upír může změnit kůži tak, že se na ní objeví šupiny a celé tělo se stane velice pružné. I když se pořád jedná o lidskou postavu, tak se začíná podobat hadu. K aktivaci je zapotřebí spálit jednu Krev a jeden WP, proměna trvá tři kola, za každou krev navíc se přeměna sníží o jedno kolo, nejvíce však tři Krve. V tomto stavu se obtížnost všech vstřebávacích hodů snižuje na 5. Zranění způsobená zuby a drápy supernaturálů může vstřebávat i Staminou (to ale neplatí pro slunce a oheň). Ústa se přitom Setitovi roztáhnou a tesáky se mu zvětší, takže kousnutím působí o jedno zranění víc. V tomto stavu se Setita protáhne jakýmkoliv otvorem, kterým protáhne hlavu. Apperance se po aktivaci snižuje na 1. Pokud je tma, nebo je Setita silně oblečen, tak náhodní kolemjdoucí nemusí poznat, že je transformován.
Pozn: Pravidla neuvádějí rychlost přeměny a událají pouze možnost spálen jedné Krve. Toto pravidlo bylo přidáno na základě podobnosti s Proteanem.


**** Form of Serpent (Hadí podoba)
Na této úrovni se již Setita dokáže změnit ve velikého černého hada dlouhého tři metry a tlustého 10 - 15 cm. V této podobě se protáhne i malými otvory, jeho kousnutí je pro smrtelníky jedovaté a má výborný hadí čich. V této podobě může postava používat všechny Disciplíny (kromě těch, které vyžadují ruce, jako Wolf Claws). Oblečení se mění s postavou. Vyvolání vyžaduje 1 Krev a trvá tři kola. Za každou Krev navíc lze snížit dobu změny o jedno kolo, nejvíce však na jedno kolo.
Storyteller může postavě snížit obtížnost všech hodů na čich a vibrace, na druhou stranu ji může zvýšit pro sluch. Postava může v této podobě způsobit kousnutím zranění (stejné jako v lidské podobě), ke kousnutí v této podobě není potřeba oběť nejdřív chytit.
Pozn: Pravidla uvádějí pouze variantu spálení jedné Krve. Pálení více krví bylo přidáno na základě podobnosti s Proteanem.


**** The Heart of Darkness (Srdce temnoty)
Tato schopnost umožňuje Setitovi vyndat si srdce z těla, nebo tak učinit jinému Rodnému. Tuto schopnost lze použít jen ve fázi nového měsíce (nov). Vyjmuté srdce musí být uloženo do hliněné urny. Po této operaci je postava "bez srdce" imunní proti probodnutí srdce kolíkem a obtížnost při všech hodech na frenzy se snižuje o 2. Co se po vyjmutí stane se srdcem se stane i s jeho původním nositelem. Pokud je probodeno kolíkem (nebo třískou), zdroj znehybní, Pokud je spáleno nebo ponecháno na slunci, zdroj zemře. To je příčinou paranoi všech, které to potkalo. Srdce buď někde zakopou, nebo je nosí u sebe, popř. má několik "falešných srdcí". Kdo má upírovo srdce, ten jej zcela ovládá. Někteří Setité provádí tuto operaci svým Potomkům, aby si pojistili jejich loajalitu.
Kdo vidí Setitu vyjímajícího srdce, musí si hodit Courage, jinak propadne Rötchrecku.


(Zdroj: Vampire: the Masquerade)