Thaumaturgy

Thaumaturgy

Thaumaturgy je Disciplína Krevní magie svázaná s klanem Tremere. Tremeři byli mágy už předtím, než se stali upíry. Po proměně v Kainity zjistili, že jejich smrtelná magie nefunguje a že musí rychle vymyslet nějakou její náhražku. Tehdy začaly vznikat první Cesty Thaumaturgie, na jejich vymýšlení a výuce ostatních se podíleli ti nejmocnější mágové (teď už upíři) z bývalého Domu Tremere. To bylo zhruba kolem roku 1000.

Tremerům se novou Disciplínu skutečně podařilo vyvinout. To ovšem neznamená, že by ji vymysleli jako první. Jistou formu Krevní Magie už dlouho před Tremery ovládali jednotlivci v jiných klanech. Známými mágy mezi upíry jsou např. Železná Baba (Nosferatu 4.gen) a Durga Syn (Ravnos 5.gen). V některých klanech byly celé skupiny Krevních Mágu, které se spolupracovaly na vývoji a výuce magie, že z nich vznikly samostatné linie v rámci klanů. Jsou to klany Assamite (kde vznikla linie Vizier), Setite (kde se jedná o skupinu Rodných, nikoliv o linii) a Tzimisce (kde mágové mají vlastní velmi mocnou linii Koldun).

I když Tremeři nebyli zdaleka první, kdo Krevní magii používal, tak brzy všechny ostatní skupiny upířích mágů předčil. Důvodem byla spolupráce v rámci celého nového klanu. Zatímco ostatní mágové si své schopnosti drželi pouze pro sebe, případně je sdíleli pouze v malé skupině, tak Tremeři své objevy okamžitě sdíleli a tak ve výzkumu pokračovali mnohonásobně rychleji.

Když pominulo nebezpečí zániku klanu, došlo mezi Tremery k stejnému efektu jako u ostatních skupin - své nové objevy si převážně drží pro sebe a i když dojde k vytvoření nové Cesty, málokdy se ji naučí více než pár desátek Tremerů, spíše méně.

Již v době Dark Age vzniklo pět až osm Cest, které Tremeři používají dodnes. Kromě nich existuje veliké množství Cest, které už byly zapomenuty, případně Cest, které jsou naprosto výjimečné a hráčské postavy by je měly znát jen výjimečně a nikdy více než jednu z nich.

Pro výuku Cest Thaumaturgy platí, že si Tremer zvolí (tedy, jeho učitel mu zvolí) jednu Cestu jako Primární a teprve když Tremer dostatečně zvládne tuto Cestu (má v ní aspoň tři tečky), může se začít učit druhou, Sekundární cestu. Třetí a další Cesty se může začít učit až v okamžiku, kdy je mistrem ve své Primární Cestě (má v ní pět teček). Více než 90% Tremerů si vybírá (byla jim vybrána) Cestu Krve jako svoji Primární Cestu, i když existují i výjimky.

Kromě Cest se Thaumaturg učí i Rituály, smí se učit všechny Rituály, které mají úroveň nejvýše takovou, jaké je jeho hodnocení jeho Primární Cesty (Tremer s trojkovou Primární Cestou se smí učit jedničkové, dvojkové a trojkové rituály). První rituál se naučí zaroveň s první tečkou v Primární Cestě, ostatní se musí učit samostatně.

Cesty mají vždy pouze pět stupňů. Kdo dosáhl pátého stupně, ten se stal v dané Cestě mistrem a dále se již tímto směrem nerozvíjí. Rituály toto omezení nemají. Existují rituály šesté až desáté úrovně. Pokud se je chce Thaumaturg naučit, tak musí za expy zvednout na odpovídající úroveň i svoji úroveň v Thaumaturgy, i když se tím neučí žádnou další schopnost vyplývající z Primární Cesty.


Pokud chce Tremere použít své Thaumaturgické schopnosti, tak musí spálit jednu Krev a hodit svým aktuálním WP. Cílové číslo je 6 pro první tři úrovně Thaumaturgy, 7 pro čtvrtou úroveň a 8 pro úroveň pátou. K použití schopnosti stačí i jediný úspěch. Pokud je hod zbotchován, ztratí Tremer jeden bod permanentního WP.
Vyvolání Rituálu vyžaduje čas, který je dán 5 minut krát úroveň rituálu. Vyvolat rituál 4. úrovně tedy trvá 20 minut. K seslání Rituálu je potřeba uspět v hodu Intelligence + Occult. Cílové číslo je stejné, jako u Cest. Rituály šesté a vyšších úrovní mají cílové číslo 9.
Úprava: Podle pravidel je cílové číslo vždy 3 + úroveň Cesty / Rituálu. To by v některých případech znamenalo výrazné přesílení Thaumaturgy (např. v případě nejrozšířenější Cesty Krve), proto jsme nastavili 6 jako minimální cílové číslo.


Na závěr ještě poznámka o ostatních magických liniích. Každá z těchto linií má svoji verzi Magie Krve jako de facto vlastní Disciplínu, vlastní Cesty a vlastní Rituály. Až se dostanu ke zpracování těchto Disciplín, budou uvedeny v přehledu jako samostatné Disciplíny.

Thaumaturgic Countermagic
(Antimagie)
Path of Blood
(Cesta Krve)
Path of Conjuring
(Cesta Vyvolávání)
Elemental Mastery
(Ovládání elementálů)
Weather Control
(Ovládání počasí)
Movement of the Mind
(Pohyb mysli)
The Lure of Flames
(Vábení plamenů)
Thaumaturgické rituály  

 


(Zdroj: Vampire: the Masquerade)