Valeren

Valeren

Valeren je v současnosti používán pro označení Disciplíny, kterou ovládají válečníci klanu Salubri. Dříve se používal i pro léčitelskou variantu této Disciplíny. Léčitelé však začali pro své schopnosti používat název Obeah, takže když se po několika staletích opět objevili mezi Kainity Salubrijští válečníci, tak zůstal název Valeren pouze pro jejich hlavní klanovou Disciplínu.

Valeren ovládají Salubri antitribu. Jediný válečník, o kterém je v současnosti známo, že se dožil dnešních dnů, se jmenuje Adonai a před několika lety se přidal k Sabbatu. Všichni válečníci pocházejí od něho a proto je pojem Salubri antitribu téměř ekvivalentem Salubri válečníka.
Ve skutečnosti má tuto Disciplínu jako klanovou ještě linie zlodějů Wu Zao, Salubri, kteří přežili do současnosti na Dálném východě. O jejich existenci však nemá většina západních upírů ani ponětí.

Podobně jako u Obeahu, každému, kdo se naučí Valeren druhé úrovně, se vyvine uprostřed čela třetí oko. Pokud je oko zavřeno, není možné jej téměř vůbec rozpoznat, Salubri antitribu jej obvykle nosí nezakryté a jasně viditelné. Když upír použije druhou nebo vyšší úroveň Valerenu, oko na čele se mu otevře.* Sense Vitality (Poznej Vitalitu)
Pouhým dotekem Salubri pozná tok životní energie, která prodí živou bytostí. Pozná, nakolik je ve skutečnosti zraněn, zda je pod vlivem drogy nebo jedu, ale také o jaký typ bytosti se jedná.
Pro určení, kolik informací se Salubri dozvěděl se hodí Perception + Empathy s obtížností 7. Počet úspěchů určuje co všechno se o svém objektu dozví:
1 - pozná, zda se jedná o upíra, ghoula, vlkodlaka, normálního smrtelníka, nebo zcela jinou bytost.
2 - zjistí navíc přesně, jak je objekt zraněn, zda se jedná o normální, či spalující zranění
3 - zjistí navíc přesně, kolik Krve v sobě objekt má (upír i smrtelník)
4 - zjistí navíc všechny nemoci, které se projevují v krvi - AIDS, hemofílie.
Salubri zároveň jakýmsi "šestým smyslem" bude přibližně vědět, jak se objekt do svého stavu dostal (odkud se nakazil, kdo mu způsobil zranění, z koho pil upír krev,...). Tuto schopnost může Salubri použít i na sebe.


** Anestetic Touch (Anestetický dotek)
Touto schopností lze použít jenom na oběť, která s použitím souhlasí. Dotykem pak Salubri může utišit bolest pocházející ze zranění nebo nemoci, smrtelníky tak může i uspat.Tuto schopnost nemůže použít na sebe.
Salubri musí spálit jednu Krev a uspět v hodu WP proti 6. Za každý úspěch může oběť ignorovat všechny postihy za zranění. Zovu použít tuto schopnost na tu samou oběť je možné až po skončení efektu předchozího použití. Pokud si oběť z nějakého důvodu nepřeje, aby na ní byl tento efekt použit, musí Salubri vyhrát v kontestovaném hodu WP proti 8.
Pokud chce Salubri uspat smrtelníka, použije se stejný systém, smrtelník pak spí 5-10 hodin a po probuzení se mu obnoví jeden WP. Po dobu spánku je chráněn proti zlým snům i proti projevům všech svých vyšinutí (derangements).


*** Burning touch (Spalující dotek)
Touto schopností mohou Salubri antitribu vyvolat pouhým dotykem ve svých obětech vlny nesnesitelné a traumatizující bolesti. Oběť ztrácí schopnost kontroly a není prakticky schopna dělat nic jiného, než vnímat intenzivní bolest.
Salubri antitribu musí spálit aspoň jednu Krev k aktivaci této schopnosti. Za každou spálenou Krev ztrácí oběť dvě kostky na všechny hody. Efekt trvá tak dlouho, dokud se Salubri antitribu oběti dotýká. Okamžitě po skončení dotyku bolest přejde.


**** Ending the Watch (Konec stráže)
Dotykem může Salubri antitribu usmrtit toho, kdo si skutečně přeje zemřít. Pokud má oběť sebemenší naději, nebo přání žít dál, nebude použití úspěšné. Po usmrcení oběť nemůže být přijata (nemůže z ní být vytvořen upír), ani se z ní nestane Wraith.
Salubri antitribu musí položit dlaně na hlavu své oběti a spálit jeden WP. Pokud jsou předpoklady splněny, oběť pomalu a klidně zemře.


***** Vengeance of Samiel (Odplata Samielova)
Tuto schopnost lze použít pouze v boji z blízka. Salubri antitribu vysoví jméno Samielovo a otevře své třetí oko, ze kterého začne vycházer rudá záře. Salubri antitribu získá nadpřirozenou přesnost a rychlost. Jeho útokům není možno se vyhnout (Dodge), automaticky zasahuje své nepřítele. 
Při aktivaci musí Salubri antitribu spálit 3 Krve. Schopnost funguje, když je útok jedinou akcí Salubriantitribu (nesmí dělat více akcí v daném kole) a pouze jednou za kolo (pokud např. používá Celeritu).


(Zdroj: Guide to Sabbat)