Vicissitude

Vicissitude

Vicissitudu ovládají Tzimscové (uvnitř klanu ještě linie Bratowitz Tzimisce ale nikoliv linie Koldun) a kromě nich ji ovládají ještě někteří další upíři v Sabbatu, obecně ale není mimo klan příliš rozšířena.
Vicissituda není klasická disciplína jako všechny ostatní. Ve skutečnosti se jedná o nemoc, která u některých upírů, kteří ji ovládají (ale zdaleka ne u všech) vyvolává degeneraci (postavy z ní získávají derangementy). Tuto disciplínu / nemoc měl podle některých zdrojů přinést z Deep Umbry (oblast, kde žijí Wriathové) jistý Tzimisce 4. generace. Problémem se dopodrobna zabývá kniha Dirty Secrets of Black Hand. V ní jsou také popsáni Tzimiscové, kteří nejsou Vicissitudou "nakažení". Ti sebe sama nazývají Starý klan Tzimisce. 
I když se oficiálně jedná o nemoc, tak většina Tzimisců to tak necítí a používá tuto velice silnou disciplínu k prospěchu klanu i celého Sabbatu.

V hodech na Vicissitudu je používána schopnost Body Crafts. Jedná se o klasickou schopnost Craftsse specializací Body.

Upíři stejné nebo nižší generace než ten, kdo na ně Vicissitudu použit, si mohou "vyléčit" její působení jako kdyby se jednalo o spalující zranění. U Nosferatů se "automaticky vyléčí" všechny změny, které zlepšují jejich vzhled.* Changeling (Měňavec, Pitvora)
Na této úrovni může Tzimisce lehce změnit svůj vzhled, nebo hlas. Tato úroveň neumožňuje měnit jiné osoby. Může změnit tvar/velikost svého nosu, nechat si narůst plovací blány,... Pokud se nejedná o příliš drastické změny, tak upír může upravit Apperance.
Na každou změnu musí upír spálit jednu Krev a uspět v hodu Inteligence + Body Crafts s obtížností 6. Pokud chce upír vypadat jako někdo jiný, musí hodit v hodu Perception + Body Crafts proti 8, a musí hodit 5 úspěchů. Méně úspěchů znamená, že kopie není dokonalá (tři úspěchy znamenají jeden závažný nedostek). Pokud si Tzimisce chce zvýšit svoji Apperance, musí uspět v hodu Perception + Body Crafts proti 10. Při botch v tomto hodu se Apperance o 1 snižuje.


** Fleshcraft (Tvárnost těla)
Na této úrovni již může Tzimisce zásadním způsobem měnit tělo své, i jiných. Může je zformovat do téměř jakéhokoliv tvaru - zcela změnit tvar postavy, nebo naopak strhat maso ze své oběti. Touto schopností je možno měnit kůži, maso, tuk a chrupavky, nikoliv kosti.
Při použití této schopnosti si Tzimisce musí hodit Dexterity + Body Crafts. Obtížnost se liší od 5 (trhání masa z těla) do 9 (jemné úpravy). Pro zvýšení Apperance platí to samé jako u Changelinga. Při snižování Apperance je cílové číslo pouze 5.
Pomocí této schopnosti může Tzimisce také přeskupit maso a tuk na těle svém, či své oběti tak, že za každý úspěch na hodu Dexterity + Body Crafts s obtížností 8 může přidat permanetně 1 kostku na všechny vstřebávací (soak) hody. Za každou takto přidanou kostku sníží sobě / své oběti buď Strength o 1 nebo odejme jeden Health Level.


*** Bonecraft (Tvárnost kostí)
Nyní už Tzimisce dokáže tvarovat kosti stejným způsobem, jako maso. Své oběti může tvarovat jak se mu zachce a jediným omezením mu je vlastní fantazie. Tato schopnost musí být vždy kombinována s Fleshcraftem, jinak působí svým obětem nesmírnou bolest. 
Bonecraft funguje stejně jako Fleshcraft, pouze se hází Strength + Body Crafts proti 7. Pokud je použit bez Fleshcraftu, tak působí oběti za každý úspěch jedno zranění.
Bonecraft umožňuje Tzimiscovi vytvořit (na sobě, nebo někom jiném) po těle kostěné ostny a trny, které lze použít jako zbraně. Při vytvoření ostnů získává ten, na kom jsou vytvářeny celkem (5 - počet úspěchů) zranění. Botch znamená smrt oběti tvarování (u upíra torpor). Tato zranění mohou být léčena normálně. 
Ostny na rukou působí Strength + 1 normálního zranění. Upír s ostny může zaútočit i následujícím způsobem: hodí Strength + Body Crafts a pokud se mu na zranění podaří hodit 5+ úspěchů (po vstřebávání zranění), tak oběti probodne srdce. U upírů to neznamená "vystejkování", ale okamžitou ztrátu poloviny krve (v obrovském gejzíru, který skropí celé okolí). 
Obrané trny na těle působí v souboji tváří v tvář tomu, kdo na trnovou postavu zaútočí, stejné množství zranění, kolik činí Strength útočníka. Ke zranění nedojde, pokud útočník na zásah hodí tři a více úspěchů. Tyto trny také působí o dvě větší zranění při manévrech jako je chycení, zastavení, apod.
Pozn: V pravidlech není řečeno, zda při speciálním útoku na probodení srdce musí být 5 úspěchů před nebo po vstřebávání zranění. Volba padla na variantu po vstřebávání, protože zranění jsou způsobena i v tomto případě a pokud by se jednalo o zranění před vstřebáváním, pak Bratowicz Tzimisce, kteří mají Potenci jako klanovou Disciplínu by mohli uspět automaticky při každém útoku.


**** Horrid Form (Hrůzná podoba) Postava na sebe může vzít podobu skutečného monstra. Změní se na dva a půl metru vysokou kreaturu, která má na rukou sedm prstů s drápy, z každého obratle mu vystupuje osten, hlavu má hrozivě deformovanou, kůže získá šedivý odstín s černými skvrnami, na těle se mu objeví krunýř pokrytý hnilobně zapáchajícím mazem. Strength, Dexterity a Stamina v této podobě postavě vzrostou o 3, Apperance, Manipulation a Charisma klesnou na 0, pouze při zastrašování lze použít místo Sociálních Atributů Strength. V této podobě při zásahu rukou (spíš pařátem) dává Tzimisce zranění Strength + 1. Vyvolání Horid Form vyžaduje spálení dvou Krví a trvá tři kola. Dobu přeměny lze zkrátit o jedno kolo za každou spálenou Krev navíc, nejvýše však 4 Krve.
Pozn: Pravidla uvádějí pouze variantu spálení dvou Krví bez udání doby přeměny.


***** Blood Form (Krvavá podoba)
Na této úrovni může postava změnit část svého těla, nebo i celé tělo na Krev a později si je "zrekonstruovat". Takto získaná krev lze použít k obvyklým účelům: vytvářet ghouly a Blood Bond a Potomky. 
Rekonstrukce části těla touto schopností změnéné v Krev lze zrekonstruovat jednoduše spálením odpovídajícího množství krev (ztráta končetiny tedy není spalujícím zraněním). Tělo a nohy poskytují po dvou Krvích, ruce, hlav a břicho po jedné. 
Pokud je všechna krev zničena, přestává upír existovat. Na druhou stranu, pokud se zcela změní v "louži krve", tak jeho srdce nemůže být probodnuto kolíkem, zraněn běžnými zbraněmi, ani sluncem (!). Může protékat skrze i ty nejužší škvíry, dokonce může "vytéct" po stěně po stropě a tam setrvat, nebo se pohybovat. V této podobě lze používat Mentální Disciplíny, které nevyžadují oční kontakt. 
Smrtelník, který vidí upíra "transformovat se v krev" si musí hodit Courage. Při neúspěchu propadá naprosté panice.


(Zdroj: Vampire: the Masquerade)