Přehled pravidel

Pravidla

Pravidla v češtině

 • Úvod do hry Vampire - překlad materiálu White Wolf "Vampire Starting Kit". Zjednodušeným způsobem vysvětluje pravidla hry a výborně popisuje její reálie a atmosféru. Ideální, pokud se chcete s touto hrou poprvé seznámit.
 • Disciplíny v češtině - popis upířích Disciplín v češtině. Právě Disciplíny tvoří z upírů nadpřirozené bytosti. Jsou zde zmíněny i změny v pravidlech, na kterých jsme se dohodli; tyto změny jsou spíš upřesňující, než měnící.
 • Deník Postavy v češtině! Je to ve formátu PDF, proto doporučujeme si soubor stáhnout. K prohlížení a vytisknutí budete potřebovat program Acrobat Reader.
 • Immortal: the Gathering - výborný supplement pro Vampire, který umožňuje hrát Nesmrtelné podle filmu Highlander. Je to v angličtině a ve formátu PDF.

Slovník

 • Anglicko - český výkladový Vampire slovník. Slovník pojmů uživaných upíry obsahuje překlad a výklad pojmů, které používají obyvatelé Světa Temnoty.
 • Anglicko - český výkladový Vampire slovník. Slovník herních pojmů obsahuje překlad a výklad herních pojmů, které používají hráči a Vypravěč při hře.

Dějiny klanů

 • Dějiny klanu Brujah - klan přijímající vše nové, který se snaží znovu vybudovat svůj sen - Kartágo. Bojovníci Kamarilly.
 • Dějiny klanu Gangrel - klan nomádů pocházející z Indie. Donedávna jeden z pilířů Kamarilly.
 • Dějiny klanu Malkavian - klan šílenců a duševně nemocných, který byl téměř vyhuben a přežil díky účasti v Kamarille.
 • Dějiny klanu Nosferatu - klan monster a vyvrženců, který se dokázal prosadil mezi ostatními Kainity.
 • Dějiny klanu Toreador - milovníci krásy a politickýcch intrik. Mocný klan Kamarilly.
 • Dějiny klanu Tremere - jediný klan, který si svůj status musel vydobýt. Mágové mezi Rodnými.

Hadí hnízdo

 • Počty Rodných - odhad počtu Rodných, rozvržení sil mezi sektami a klany na základě informací uvedených v pravidlech.
 • Upíři, Rodní a Kainité - úvaha o tom, kdy je vhodné používat ten který název pro syny a dcery Kainovy.