Poslední události ve "starém" Světě Temnoty

Poslední události ve "starém" Světě Temnoty

Gehenna začala... Probouzejí se a umírají antediluviáni... Objevují se linie, které byly už celá staletí považovány za mrtvé... Na obzoru se rýsuje střet mezi klany i sektami. Nakladatelství White Wolf nám připravuje svět, který se mění, který směřuje k velikému střetu. Co se konkrétně děje ve světě Vampire, ale i dalších her, se dočtete zde. Události jsou seřazeny ořibližně v pořadí, ve kterém se odehlály - nejstarší jsou umístěny úplně dole, nejnovější nahoře. Poslední aktualizace pochází z 2.1.2003

 • Zrození "Poslední Dcery Eviny"
  Koncem roku 2000 přežila v Egyptě přijetí dívka nazývaná Herald, Kaitiffka 15. generace. Otěhotněla a koncem roku 2001 porodila dítě. Po porodu se jí na krku objevilo mateřské znamení ve tvaru půlměsíce, což je zamení "poslední dcery Eviny", jejiž zrození má být jedním ze znaků Gehenny. Kolem Herald se začal vytvářet nový gehennový kult. (CabN)
 • Druhá Massassa - válka mezi Tremery a House of Hermes
  Členové magické tradice Order of Hermes zjistili, že některé složitější rituály již není možné provádět a došli k závěru, ke kterému došli Tremeři již před 1200 roky, že magie vyprchává ze světa. Vinu za to přisoudili Domu Tremere, který se před mnoha roky změnil v upíry. Massadu vyvolal Dům Tytalus, který se kvůli tomu nechal naghoulovat. Válka skončila velice záhy, poté, co se Tremer osobně objevil v hlavní chantry Domu Tytalus. Mezi oběma Domy byla uzavřena mírová dohoda.(BT)
 • Návrat Assamite antitribu ke klanu
  Poté, co se klan zbavil tremerské kletby a Ur-Shugli "sjednotil" klan, došlo k vymazání rozdílů, které oddělovaly jádro klanu Assamite od jeho sabbatových antitribu. Ti, kteří byli ochotni akceptovat Ur-Shugliho požadavky, opustili Sabbat a vrátili se zpět do klanu. Nejvýznamnějším z navrátilců je Seraph Black Handu Izhim Ur-Baal, antitribu 5. generace. Jeho odchodem bylo uprázdněno jedno z křesel ve vedení rozhodující frakce v Sabbatu.
  Většina mladších Assamite  antitribu nebo těch, kteří nekráčí po Cestě Krve, v Sabbatu zůstala.
  (MCbN)
 • Vzdělávání klanu Giovanni
  Ačkoliv byl klan Giovanni znám zejména svými vztahy se světem mrtvých, zdaleka ne všichni jeho členové byli nekromanti. Značná část klanu se věnovala hromadění bohatství nebo prostě pěstování dobrých vztahů s ostatními klany.
  Události kolem maelstörmu v podsvětí však klan Giovanni zasáhly zásadním způsobem. Kromě toho, že byla zničena část koncentračních táborů, ve kterých Giovanniové drželi nebohé wraithy, a mrtvé duše jim unikly, ukázalo se, že získávání nových otroků je v maelstörmu výrazně obtížnější, než bylo dříve. Proto nejvyšší hlavy klanu rozhodly, že se každý příslušník klanu se musí naučit Necromancy. To se týká části členů samotné rodiny Giovanni, ale zejména některých menších rodin uvnitř klanu, které se doposud nekromancii prakticky nevěnovaly - hlavně rodin Dunsirin, Milliner a některých dalších. (Cb:Gi)
 • Probuzení Sutekhovo
  Antediluvián klanu Setite se po téměř dvou tisíciletích probral z torporu. Vrátil se do Egypta, kde "znovu vybudoval svůj chrám". Navenek se stále jedná o ruiny starého chrámu, "mimo tento svět" je však již chrám hotov.
  Není zřejmé, kdy došlo k Sutekhově probuzení, v poslední době však začal k sobě povolávat ty ze svých potomků, kteří jsou "věrní a připravení".(Cb:Se)
 • Válka v Concordii
  Počátkem roku 2001 zmizel Velký král David, vládce Changelingů. Ve stejné době se otevřely brány do... ne, nebyla to Arkádie, pradávná domovina Fae, země snů..., byly to brány do Království nočních můr. Sidhové, šlechtici mezi Fae, se místo společné obrany pustili do vzájemných potyček ve snaze zaujmout post krále Davida. Spory vedly až k rozpady Parlamentu snů.
  Rozpad řádu mezi hlavami Fae využili prostí Changelingové, kteří spatřili příležitost odplatit dlouhodobá příkoří, které na nich Sidhové spáchali. Začínají se bouřit a vznikají buňky povstalců. V době největšího ohrožení vypuká válka mezi Changelingy. (WiC)
 • Odchod Star Gazerů z řad Garou
  Čínská armáda napadla centrální svatyni (Caern) jednoho z vlkodlačích kmenů - Star Gazerů. Jednalo se o klášter Silgalu v Tibetu a čínskou armádu podporovaly bytosti Wyrmu, elementu, který je největším nepřítelem Garou. Star Gazeři, kterých v současnosti přežívá již zhruba pouze 500, se rozhodli opustit řady Garou a řešit svoje vlastní problémy. Rozhodnutí bylo dlouho diskutováno a nebylo přijato jednohlasně. Zejména mladší členové kmenu rozhodnutí odmítali, ale postupně se mu podřizují a stahují se na území kmene.
  Podle některých spekulací uzavřeli Star Gazeři spolupráci s Hengenokai (-dlaky z Dálného východu). Každopádně, ostatní vlkodlaci považují Star Gazery za ztracený kmen.(W:tA)
 • Asyl assamitských schizmatiků v Kamarille
  Po vypuknutí občanské války uvnitř klanu Assamite se v klanu vytvořilo několik vzájemně bojujících frakcí. Vítězící Loajalisté pod vedením "prvního syna Haqimova" Ur Shugliho chtěli, aby se celý klan sjednotil, odmítl víru v jiného boha než Haqima a aby všichni kráčeli po Cestě Krve (Road of Blood). Proti nim stáli zejména tzv. schizmatici, kteří buď odmítali přijmout Haqima jako boha (tedy hlavně muslimští Assamité), nebo kteří si chtějí udržet Lidskost. Schizmatici začali být Loajalisty systematicky vyvražďováni.
  Vůdce Schizmatiků al-Ashrad požádal Vnitřní kruh Kamarilly o ochranu a Kamarilla souhlasila. Schizmatici se tak stali součástí Kamarilly bez nároku na post justicara, i když mezi archony zřejmě bude možné Assamity nalézt. Mezi Schizmatiky, a tedy v Kamarille, je nyní naprostá většina assamitských scholastiků a značná část vezierů , Assamitských kouzelníků, ale i řada bojovníků. (Cb:A)
 • Hromadný příchod lovců
  Po vypuknutí šestého maelstörmu v podsvětí došlo k přechodu velikého množství wraithů ve spektry (duše mrtvých ovládané "zlým já") a značné množství z nich se dostalo do světa smrtelníků. Na to reagovaly mocné entity, Poslové (Heralds), a začali probouzet v některých lidech zvláštní schopnosti. Lovci mají, podle úmyslu Poslů, umožnit lidstvu přežít nejenom nájezd volných spekter, ale i události vyvolané ostatními nadpřirozenými bytostmi.
  Poslové jsou mocní přírodní duchové (ve smyslu duchů, se kterými se stýkají vlkodlaci), kteří dělají Lovcům patrony. Lidé se schopnostmi Lovců se objevovali již dříve v historii, ale po zákroku Poslů se jich objevilo tolik, jako nikdy dříve v historii. (H:tR)
 • Probuzení a pád do torporu Heleny Trojské
  Helena Trojská je možná ta Helena, o kterou se vedla Trojská válka, určitě je to ale jedna z nejstarších Toreadorek, které kráčí po tomto světě, toho času 4. generace. Naposledy byla aktivní počátkem 16. století, kdy upadla do torporu poblíž Chicaga. Roku 1990 se probrala a v hladu, který ji ovládal, zdiablerizovala svoji dceru Marii. Po světě se potom nějakou dobu pohybovala pod jménem Porcie. O tom, kde byla a co dělala, se neví nic, nicméně roku 2000 se dalo dohromady několik Dcer Disonance, které společnými silami Helenu dostaly zpět do torporu. Tato akce byla prvním výrazným vystoupením Dcer Disonance ve světě Rodných. (NoP)
 • Nabytí smrtelnosti Dětí Osirových
  Po celou známou historii existovala malá skupina upírů, která se přidala k Horově a Osirově boji proti Setovi. Tato skupina odmítala pít krev lidí, žila velice asketickým neživotem a nazývala se Děti Osirovi. Jejich počet nikdy nepřesáhl několik desítek.
  Po svém probuzení, použil Osiris tyto své následovníky jako zázemí pro své nové mumie. Většinu z nich zlikvidoval, ale ti, co přežily následně zjistily, že již nejsou upíry, ale normálními smrtelníky. Stal se tak z nich smrtelný kult, k němuž se následně přidaly i něketé z mumií.(M:tR)
 • Probuzení Osirise, druhý příchod Mumií
  Osiris, smrtelný bratr a dávný nepřítel antediluviána klanu Setitů, byl probuzen ze svého tisíciletého spánku v podsvětí maelstörmem, který zničil dávné egyptské město mrtvých Amenti. Před tisíciletími Osiris zprostředkoval svým příbuzným přístup ke Kouzlu života, pomocí kterého bylo vytvořeno několik desítek mumií pro boj proti Setovi. Po svém probuzení Osiris dal svým smrtelným příznivcům nové Kouzlo života, pomocí kterého začaly být vytvářeny desítky nových, mocnějších mumií.
  Dvanáct "starých" mumií pod vedením Osirova syna Hora, spáchalo rituální sebevraždu a bylo znovu vzkříšeno pomocí nového Kouzla života. Horus se stal neformálním vůdcem nových mumií.(M:tR)
 • Porážka magických tradic
  Technokracie, svého času vítězná tradice mezi mágy (jejíž magie spočívá v technice a vědě), konečně porazila ostatní magické tradice. Tento svět je již pro schopné mágy příliš nebezpečný, proto odcházejí pryč z tohoto světa kamsi do Umbry, kam za nimi nemá Technokracie přístup. Gauntlet, magická opona, která podle mágů obepíná Zemi, se změnila tak, že skrz ní prochází nejsnáze začátečníci mezi mágy. Zkušení a schopní při každém průchodu riskují život. Na Zemi tak zůstávají jen mladší mágové, kteří ještě nejsou tak silní a schopní, aby si jich Technokracie všimla. (M-Rev)
 • Šestý maelstörm v podsvětí
  Po atomovém útoku na Enoch došlo k šesté, nejničivější bouři v podsvětí. Tyto bouře, maelstörmy, měly vždy za důsledek zničení části podsvětí. Tato bouře však zničila prakticky vše. Naprostá většina wraithů byla ovládnuta svým "Stínem" (jakousi inteligentní variantou upíří Bestie) a staly se z nich spektry. Skutečných wraithů zbylo jen velmi málo z dřívějšího počtu. Navíc, na rozdíl od předchozích pěti, šestý maelstörm se nepřehnal, ale zuří v podsvětí trvale.
 • Zničení Skutečného Black Handu
  Black Hand (ten skutečný) byl nejstarší sektou mezi upíry. Vznikl před více než 2500 lety, i když skutečnou moc získal až někdy kolem roku 1200. Nikdy neměl velký počet členů, přibližně 200 - 300, ale jednalo se o skutečně staré upíry, kteří se navenek hlásili ke Kamarille, Sabbatu, nebo nezávislému klanu.
  Black Hand se snažil připravit svět na příchod antediluviánů, kteří měli po návratu převzít světovládu. Měl své sídlo ve Shadowlandech, v nekropoli Enochu, prvního města na světě. Zde také odpočívaly čtyři bytosti, Aralu, které Black Hand považoval za antediluviány - mělo se jednat o Vedarthu (klan Ventrue), Absimilarda (Nosferatu) a Arikel (Toreador). Čtvrtým Aralu měl být nejspíše Malkav.
  Pevnost Black Handu v podsvětí byla trnem v oku Smiling Lorda, nejvýše postaveného wraitha, který hodlal tuto nezávislou pevnost zničit. Počátkem pozemského roku 2000 získal stín "Malého chlapce", bomby svržené na Hirošimu, a srovnal Enoch se zemí. Většina obyvatel Enochu, kteří byli v době útoku přítomni, okamžitě zemřela. Ti členové Black Handu a jejich služebníci, kteří přežili, ztratili své komunikační centrum, jediný centrální bod.
  Není vyloučeno, že se Black Hand znovu sjednotí, problém je v tom, že se jeho členové navzájem neznají a velká část služebníků (zejména ghoulů a revenantských rodin) si musela rychle sehnat jiného pána.
  Tři ze čtyř Aralu po výbuchu unikli. Zda se skutečně jednalo o antediluviány nebo něco jiného, není známo. (VSH)
 • Atentát na Radu Devíti - vůdce magických tradic
  Skupina mladých radikálních mágů spáchala atentát na Radu Devíti (Council of Nines), nejvýznamnější mágy jednotlivých tradic. Důvodem byl odpor mladých mágů být i nadále loutkami v bojích starých arcimágů. V následné bitvě byla zabita většina členů Rady Devíti a řada dalších mágů. Byla přitom také zničena společná Chantry magických tradic umístěná v Umbře zvaná Horizont.(M-Rev)
 • Zrození perfektního Metise
  Potomek dvou vlkodlaků se nazývá Metis a bývá vždy viditelně deformován a poznamenán. Proto se vlkodlaci množí buď s vlky, nebo s lidmi. Podle Fénixova proroctví (jedna z pověstí vllkodlaků) se narodí perfektní metis v době, kdy již bude probíhat Apokalypsa a buď se stane vůdcem Garou, nebo propadne Wyrmu. Koncem roku 1999 se skutečně narodil metis bez vad a deformací.(RAtH)
 • Změna na postu Madridského arcibiskupa
  Jeden z nejvýznamnějších vůdců Sabbatu, kardinál Monçada arcibiskup Madridský (Aragornský), Lasombra 5.generace a jeden z nejvýznamnějších "Přátel noci", byl zabit najatou Assamitkou Fatimou Al-Faqadi za vydatné podpory Lucity, jeho dcery a významné nezávislé Lasombra antitribu . Při zasedání kozistoře v roce 2001 se Lucita přihlásila k dědictví svého otce a nakonec byla jmenována arcibiskupkou Aragornskou. Tím se podařilo pro Sabbat získat druhou nejvýznamnější Lasombra antitribu . (CN:A, MS)
 • Zničení rodiny Hidalgo
  Ačkoliv bylo Mexiko vždy oblastí, kterou ovládal Sabbat, dokázal se zde uchytit i klan Giovanni. Sídlila zde jedna z menších rodin, která byla přijata do klanu - rodina Hidalgo. Tato rodina však byla náhle do jednoho vyvražděna. Podle svědků byl útok veden Zvěstovateli lebek, Cappadociány, kteří se přidali k Sabbatu.(Cb:Gi)
 • Smrt Regentky Melindy Galraith
  Melinda Galbraith, Toreador antitribu 5. generace, se stala Regentkou Sabbatu v roce 1995. Ukázala se jako velice silná vůdkyně (bežně používající vydírání a vraždy, aby sjednotila sektu). V noci o Palla Grande roku 2000 ji našel mladý Tzimisce 12. generace Zachary Sikorsky mrtvou. Využil příležitost a vymodelovat pomocí Vicissitudy svoje tělo tak, že vypadal přesně jako Regentka. Od té doby se za ní vydává. Místo vládě a organizaci sekty se však spíš jenom snaží vyhýbat problémům. (Cb:Tz, MCbN)
 • Rozpad Svobodného Anarchského Státu
  V roce 1944 vznikl na území většiny Kalifornie tzv. Svobodný Anarchský Stát . Jednalo se o uskupení anarchů, kteří se sice formálně hlásili ke Kamarille, ve skutečnosti byli na Kamarille a jejích princech, justicarech a archonech dost nezávislí.
  V roce 1998 došlo ke sporům uvnitř státu, čehož využila brujahská "anarchská baronka" Tara, která se prohlásila Princeznou San Diega. Proti tomu se část anarchů ohradila, Tara si však na pomoc přivolala Jaroslava Peška, nového brujahského justicara, který ji na trůnu udržel.
  V průběhu roku 1999 docházelo k nájezdům východních upírů na Rodné v celém státě. Svobodný stát se de facto rozpadl, zařadil se do Kamarilly, na pomoc přijela toreadorská justicarka, Madame de Guil. K rozhodující ráně však došlo počátkem roku 2000, kdy Katajci (východní upíři) vytlačili Kamarillu i anarchy ze San Francisca. V bojích zahynul i zakladatel Svobodného státu, Brujah Jeremy McNeil. Nakonec došlo k dohodě mezi Kamarillou a Kuei-Jin. San Francisco budou mít ve správě Katájci a za to se nebudou snažit rozšířit svůj vliv na další města. Dohoda je to vratká a lze očekávat, že bude brzy porušena. Svobodný stát již neexistuje. Na jeho území jsou teď vládci Katájci a Kamarilla.(Cb:B)
 • Assamitská občanská válka
  Po zbavení se tremerské kletby začalo "sjednocování" klanu. Pod tímto názvem se skrývá vyvražďování těch členů klanu, kteří nekráčí po Ceste Krve (Path of Blood). To se dotýká velké většiny Assamitských scholastiků, kteří si udržovali Lidskost (Humanity), ale také poměrně velkého množství válečníků a kouzelníků. Nepřijatelnou se také stala víra v Korán. Hlavou tohoto "sjednocení" je Ur Shugli, který stojí i za odstraněním tremerské kletby na klan.
  Všechny ohrožené skupiny se tedy spojily v boji za přežití. Antitribu , kteří až doposud vycházeli s mateřským klanem poměrně dobře, začínají také být nuceni se "spojit s klanem". Assamite antitribu na to reagovali snížením kontaktů s klanem a naopak zvýšeným zapojením do činnosti Sabbatu. (CN:A, Cb:A)
 • Pád Sabbatu v Itálii
  Giangallezo (Lasombra 5. generace), arcibiskup Milánský, dezertoval z řad Sabbatu a přidal se ke Kamarille i s celým městem. Padla tak nejsilnější bašta Sabbatu v Evropě. Tímto krokem se silně posílila pozice Lasombra antitribu , jejichž počet se po několika staletích genocidy ze strany Sabbatu značně snížil. (GtC)
  Sabbatu nyní zbývá Polsko, část Skandinávie, Balkán, kde probíhají boje s Kamarillou, a větší část Španělska. Jinak v Evropě nemá žádné území, které by zcela ovládal.
 • Probuzení Absimilarda a Smrt Železné Baby
  Absimilard, antediluvián klanu Nosferatu, měl celkem 8 potomků. Pět z nich je připoutáno Poutem Krve (Blood Bond) k svému Otci. Tito Metuzalémové jsou klanem označování jako Nictuku a Nosferaté se jich bojí... Věří totiž, že Nictutku mají od Absimilarda příkaz vyhubit celý klan.
  Zřejmě počátkem roku 1999 se Absimilard probudil z torporu a začal si vyřizovat účty se svým klanem. Po světě začali mizet Nosferati. Nictuku nazývaný Vasilisa (bere na sebe běžně podobu malé holčičky) zahubil jednoho ze tří nepřipoutaných Nosferatů čtvrté generace - Železnou babu (nazývanou též Baba Jaga). Smrt Baby Jagy byla usnadněna díky útoku ruských vlkodlaků, kteří v bojích pobili její nejvýznamnější služebníky, takže Vasilisa měl cestu volnou. (CB:N, NoP)
 • Otevřená válka mezi Sabbatem a Kamarillou na východě Ameriky
  Roku 1999 začala na východním pobřeží USA a Kanady otevřená válka mezi Sabbatem a Kamarillou. Kamarilla zcela ovládla New York a s pomocí Giovanniů i Boston (mimochodem, účast Giovanniů je porušením mírové dohody mezi klanem a Kamarillou z roku 1533, kde se Giovanniové zavázali stát mimo Džihád).
  archonovi Brujahského justikara Theo Bellovi se podařilo počátkem roku 1998 zjistit, že Marcus Vitel, vážený princ Washingtonu DC a Lasombra antitribu , je ve skutečnosti agentem Sabbatu. Zorganizoval útok, při kterém byl Vitel zabit útokem roty vojáků. (CN:B)
 • Zrození Salubri antitribu
  Zhruba v roce 1998 se přidal k Sabbatu jeden z členů klanu Salubri jménem Adonai. Adonai, sám 8. generace, vytvořil zhruba 10 potomků a založil tak linii Salubri antitribu . Jejich počet rychle narostl zhruba na 100. Sami sebe nazývají antitribu , ačkoliv samotný klan téměř neexistuje.
  Sabbatoví Salubri mají jako klanovou Disciplínu Valeran, bojovou variantu Obeahu. Valeran v Dark Age ovládaly zbytky Salubri Válečníků.
  Noví Salubri nenávidí Tremery a jejich hlavním cílem je boj proti nim. Mstí se tak za smrt Saulota, svého antediluviána, kterého Tremere zdiablerizoval koncem 12. století. Paradoxem je, že se tak k Sabbatu, sektě, která bojuje proti antediluviánům, přidala skupina upírů, která se mstí jinému klanu za smrt svého antediluviána. (GtS)
 • Zmizení linie Ahrimane
  Ahrimane byla sabbatová, čistě ženská linie, která se odštěpila od Gangrel antitribu . Měla jen několik členek a měla svou vlastní variantu Thaumaturgy. Členky linie žily buď osamoceně, nebo ve skupinkách zahrnujících pouze členky linie.
  Jejich zmizení Sabbat zaregistroval na počátku roku 1998. Po jedné ze zmizelých členek byl nalezen dopis, ve kterém píše, že členky linie "odcházejí mimo čas", aby se obětovaly "jako svíčka na oltáři" a mohly "přinést spásu". (GtS, Cb:Ga)
 • Volba nových justikárů
  Na zasedání Vnitřního kruhu Kamarilly, na kterém Xavier odnámil odchod Gangrelů ze sekty, byli zvoleni i noví justikáři. Zvoleni byli Jaroslav Pešek za klan Brujah, Maris Schreck za klan Malkavian, Cock Robin za klan Nosferatu, Madame Guil za klan Toreador, Anastasz di Zagreb za klan Tremere a Lucinde za klan Ventrue. S výjimkou Madame Guil byli všichni justikáři zvoleni poprvé. (GtC)
 • Odchod Gangrelů z Kamarilly
  Gangrelský Justicar Xavier zjistil někdy v polovině roku 1998 přítomnost nějaké divné bytosti v podzemí New Yorku a domníval se, že se jedná o Mekheta, antediluviána klanu Tzimisce. Shromáždil skupinu téměř stovku Gangrelů, se kterými se vydal do podzemí New Yorku. Zde se utkali s onou bytostí. Setkání přežil pouze Xavier a jeden další Gangrel. Všichni ostatní zemřeli. Onou záhadnou bytostí bytostí byl ve skutečnosti Leopold, zřejmě jediný přeživší Tremere antitribu , který získal "amulet" zvaný Oko Hazimelovo. Tento amulet byl skutečně dříve součástí těla metuzaléma, který prostřednictvím oka Leopolda ovládnul. Oko zároveň Leopoldovi poskytnulo vysoké úrovně Viccisitudy a Koldunic Sorcery, pomocí kterých Leopold zničil útočící Gangrely. Tuto skutečnost ale nikdo neví. Po bitvě Leopold zmizel.
  Xavier se vydal na zasedání Vnitřního kruhu Kamarilly (Inner Circle), kde si vyžádal pomoc ostatních klanů v boji proti "Tzimicskému antediluviánovi". Místo pomoci se mu dostalo studené sprchy... nejstarší upíři v Kamarille, většinou 4.generace, se mu vysmáli, že antediluviáni neexistují. Xavier jim na oplátku oznámil, že za této situace odchází z Kamarilly a odvádí klan s sebou.
  Za Xavierem stáli zejména američtí Gangrelové, kteří také houfně vyhlásili, že když odchází Xavier, tak odchází i oni. V Evropě to nebyl zdaleka tak masový jev - zde Gangrelové následují spíše "vojevůdce Kamarilly" Karsche, který naopak prohlásil, že on a jeho příznivci v Kamarille zůstávají a Xavierovi radí to samé. (V:tM, Cb:Ga, CN:Ga)
 • Smrt Synů Disonance
  Někdy kolem roku 1998 udělaly příslušnice linie Dcery Disonance (Daughters of Cacophony) drobnou čistku ve svých řadách... Rozhodly se, že těch několik mužských příslušníků jejich linie nemá nárok na další existenci a všechny je zlikvidovaly. Nikdo, kromě samotných členek linie, neví, proč k tomu došlo. (VSC)
 • Vražda justikára Petrodona
  Nosferatský justikár Petrodon byl zavražděn v Chicagu Tremerským antitribu Nikolajem za účasti a asistence Benita Giovanniho. (ChCIV)
 • Probuzení antediluviána klanu Tzimisce z torporu
  O Mekheta, antediluviána klanu Tzimisce, se od úspěšného sehrání vlastní smrti v období anarchských bouří starala revenantská rodina Zantosa. Ta se také postarala o převoz jeho těla do New Yorku, kde jej ukryla v podzemí. Mekhet se z torporu probudil někdy koncem roku 1997.
  Mekhet také začal po probuzení vytvářet pomocí Viccisitudy bytost, která je mocnější variantou pradávných tzimicských válečných ghoulů - Vozhdů . Tato bytost vznikla stmelením těl desítek zvířat, několika Rodných a také skupinky údržbářů New Yorského metra. Na rozdíl od Vozdů se tato bytost dokáže "zvětšovat" sama - bez cizí pomoci pohlcuje další zvířata, lidi i Rodné.
  Mekhet později opustil New York, navštívil největší město ovládané Sabbatem, Mexico City, a nyní se pohybuje po světě, zřejmě se vrátil do Evropy. (CN:Tz)
 • Vyhubení Tremere antitribu , návrat Saulotův
  Když ve 12. století Tremere, hlava tehdy nově vzniklé linie Kainitů, zdiablerizoval Saulota, jednoho z antediluviánů, tak se nevyvíjelo všechno podle jeho představ. Saulot dokázal diablerii přežít a snažil se převzít vládu nad Tremerovým tělem. Z Tremerů se sice mezitím stal klan, jejich nový antediluvián byl však vysílen neustálým bojem o své tělo a většinu času trávil v torporu.
  Někdy koncem roku 1997 to už vypadalo, že Saulot boj nad tělem definitivně vyhraje a proto Tremere spustil akci, na kterou se již dlouho připravoval. Magickým rituálem opustil své tělo a dočasně se skryl do těla Etria, svého osobního pomocníka. Tremerovo tělo, které tak měl k dispozici už jen samotný Saulot, probodli kolíkem.
  Etrius mezitím domluvil schůzku s Goratrixem, vedoucím Tremere antitribu , kde se mělo formálně jednat o míru mezi klanem a antitriby . Na schůzce však Etrius s Tremerem vypudili Goratrixovu duši z těla a Tremere se pak přesunul do nyní již volné tělesné schránky.
  Tím, že obsadil tělo upíra 4. generace, přišel o některé své schopnosti a stal se sám upírem 4.generace. K tomu, aby získal zpět třetí generaci, bylo nutné provést rituál podobný rituálu, kterým si snižovali generaci Assamité. Jako pomocníci a zároveň magická surovina mu k rituálu posloužili všichni Tremere antitribu , kteří jej považovali za Goratrixe. Když zjistili, o co se jedná, bylo už pozdě. Na závěr rituálu upravil Tremere vzhled nově získaného těla pomocí Vicissitudy tak, aby měl opět svoji podobu.
  Po rituálu se vrátil Tremere do Vídně, kde jej čekalo nepříjemné překvapení - Saulotovi, i když měl srdce probodeno kolíkem, se podařilo uprchnout, krypta byla prázdná. (GtS, TCIV)
 • Smrt antediluviána klanu Ravnos
  V červenci (jul) 1997 se probudil v severní Indii Czurka, antediluvián klanu Ravnos. Antediluvián se probudil hladový, a proto povolal své potomky, na kterých pak začal hodovat. Jeho probuzení neuniklo pozornosti - věděli o něm nejenom východní upíři (Katájci), ale i Technokracie.
  Na místo, kde Czurka hodoval na svých potomcích, se dostavili tři nejmocnější Bódhisatvové (u východních upírů to znamená upíra, který odpovídá 3. až 4. generaci mezi Rodnými) a začali s ním bojovat. Vytvořili magickou tmu, která jim (ale i Czurkovi) umožnila bojovat i v průběhu dne. Boj trval tři dny a tři noci, na jejich konci těžce zraněný Czurka všechny tři Bódhisatvy zabil.
  Boj po celou dobu pozorovala Technokracie. I když nevěděla, o koho se přesně jedná, tak jí bylo jasné, že v Himalájích na severu Indie spolu bojují mocné bytosti, které ji potenciálně mohou ohrozit. Proto, když zjistila, že jedna z bytostí boj přežila, tak na bojiště shodila atomovou bombu (pamatujete si, že v červenci 1997 Indie provedla pokusné jaderné výbuchy?). Jaderná bomba Czurkovu moc nezranila, způsobila však jeho smrt nepřímo. V důsledku výbuchu byla rozehnána tma, kterou vyvolali Bódhisatvové, a antediluvián se ocitl tváří v tvář polednímu slunci. Slunce bylo to poslední, co viděl, než se rozpadl na prach.
  Smrt antediluviána ovlivnila celý klan. V Indii se sešla velká část Ravnosů na jeho hostinu. Když však začal boj s Bódhisatvy, tak upadli všichni Ravnosové do frenzy, která je ovládala po celé tři dny a tři noci, kdy jejich praotec bojoval o svůj neživot. Pokud se setkali dva Ravnosové, tak spolu začali bojovat, a to i v případě, že se jednalo o nejlepší přátele. V oněch třech dnech potkala svoji Konečnou Smrt většina klanu, včetně antitribů. Smrt antediluviána byla pro přeživší vysvobozením, protože je v tu chvíli opustila frenzy. Pak ale zjistili, že jich na celém světě přežila zhruba stovka, a to většinou devátá a vyšší generace, které již byly od Czurky natolik vzdáleny, že se dokázaly v některých momentech ovládnout. (ToTB, CN:R)
 • Vytvoření Pokrevních bratrů schopných vytvářet potomky
  Tremere antitribu Elena Vasques při experimentech s vytvářením členů linie Pokrevních Bratrů (Blood Brothers) vyvořila kruh, který byl schopen Přijmout potomky. Při Přijetí se změní tělo potomka tak, že je naprosto identické s tělem Sira pouze s rozdílem generace. Tento kruh přežil i pozdější smrt Eleny Vasques. Všichni členové (tedy členky) vypadají jako krásná mexičanka - první členka tohoto kruhu. Pack se nazývá Las Hermanas Hamrientas (Hladové sestry), v roce 2002 má již 20 členek a přebývá v Mexico City.
  (MCbN)
 • Rozšíření Dementation mezi všemi Malkaviány
  Koncem 15 století došlo k "oběti", kterou provedli nejstarší mezi Malkaviány a které se zúčastnilo 90 % příslušníků klanu. Tou obětí bylo vzdání se Disciplíny Dementation, místo které přijali Dominate. Klan byl tehdy ohrožen téměř úplným vyhlazením a tato oběť mu měla zajistit přežití pod ochranou Kamarilly.
  Přežít se klanu skutečně povedlo a počet jeho příslušníků se opět rozhojnil. V roce 1997 byl ale tento blok Dementation zlomen a disciplína se v průběhu několika nocí vrátila všem Malkaviánům, nahradila u nich zástupnou Dominate. Malkaviáni prorokovali příchod Gehenny již dlouho a ti nejstarší mezi nimi došli k tomu, že nadále nemá smysl udržovat tuto oběť, protože dojde k takovým změnám, které zřejmě nepřežije ani Kamarilla. (V:tM, CbM)
 • Návrat Cappadociánů
  Někdy okolo roku 1996 nebo 1997 se přidala k Sabbatu skupina upírů, kteří sami sebe nazývali Zvěstovatelé Lebek (Harbringers of Sculls). Jedná se o Cappadociány, které Ashur (cappadociánský antediluvián) zavřel do podzemí při "Hostině pošetilosti" (Feast of Folly) někdy kolem roku 200. Tehdy byla do podzemí zavřena naprostá většina klanu a v magicky uzavřeném podzemí z celého klanu přežilo pouze třicet Cappadociánů. Osvobozeni byli Capuchinem, tajuplným společníkem klanu Giovanni, ve skutečnosti jediným Cappadociánem 4. generace, který se Hostiny pošetilosti nezúčastnil. Za těch pár let od svého návratu se Zvěstovatelé lebek dostali do prakticky všech mocenských institucí Sabbatu a jejich hlavním cílem je nejspíše zničení klanu Giovanni, který v patnáctém století vyhubil klan Cappadociánů a způsobil, že ze světa vymizely vzpomínky na něj.
  Zvěstovatelé Lebek si výborně rozumí s linií Samedi. Zvěstovatelé mají vlastní Necromancii, která navíc, oproti Necromancii Giovanniů, zahrnuje Cestu Smrti (Path of Mortae), tedy starý cappadociánský Mortis. Neovládají sice některé Cesty giovanniovské Necromancie, ale v té je pilně vyučují právě Samedi. Zvěstovatelů je v současnosti zhruba 30, všichni jsou ale několik set let staří a velmi nízkých generací. (GtS, TBoBM)
 • Assamité se zbavili Tremerské kletby
  Assamité se celá staletí snažili zbavil kletby, kterou na ně roku 1492 uvalili Tremeři jako důsledek Thornské dohody. Tato kletba způsobila, že krev ostatních Rodných působila na Assamity jako jed.
  Úsilí assamitských kouzelníků bylo v roce 1996 korunováno úspěchem poté, co se probral z torporu Ur Shugli, jeden z nejstarších Assamitů a nejspíš první syn Haqimův. Když to zjistily ostatní klany, bylo již pozdě; toto zásadní porušení mírové dohody mezi Kamarillou a klanem Assamite nebylo potrestáno. Události mezitím nabraly jiný směr. (V:tM, CB:A)
 • Objevení Krvavé hvězdy (Red Star)
  Na obloze se objevila jasně červená hvězda, kterou nedetekují žádné vědecké přístroje, ale kterou vidí všichni supernaturálové. Tato hvězda má vlastní auru a pomalu se zvětšuje. Upíři si jí vysvětlují jako počátek Gehenny; orákula mezi upíry viděla její příchod dlouho předtím, než se tak stalo. Podobně si hvězdu jako "posla konce" vysvětlují i ostatní supernaturálové - vlkodlaci v ní například vidí "Oko Wyrmu", příznak Apokalypsy. (ToTB)

Události, které tu jsou popsány, se sice odehrály, ale většinou o nich ví jen několik jednotlivců na celém světě. I okolo celosvětově známých událostí (téměř úplná smrt Ravnosů, odchod Gangrelů z Kamarilly) kolují mezi upíry spíše dohady a pověsti. Informace zde uvedené jsou tedy pro hráče, ne pro postavy.
Některé z nových událostí nejsou v dosud vyšlých knihách popsány zcela jasně. Proto je tato stránka průběžně měněna a doplňována podle toho, co se objeví v nových knihách.

(c) 1999 - 2003 Petr Kaminek, Harald


Zdroje: BT - Blood Treachery; CabN - Cairo by Night; Cb:A - Clanbook: Assamite, revised; Cb:B - Clanbook: Brujah, revised; Cb:Ga - Clanbook Gangrel, revised; Cb:Gi - Clanbook: Giovanni, revised; Cb:M - Clanbook: Malkavian, revised; Cb:N - Clanbook: Nosferatu, revised; Cb:Se - Clanbook: Setite, revised; Cb:Tz - Clanbook: Tzimisce, revised; ChCIV - Chicago Chronicles IV; CN:A - Clan Novel: Assamite; CN:B - Clan Novel: Brujah; CN:Ga - Clan Novel: Gangrel; CN:R - Clan Novel: Ravnos; CN:Tz - Clan Novel: Tzimisce; CotN - Children of the Night; GtC - Guide to Camarilla; GtS - Guide to Sabbat; H:tR - Hunter: the Redemption; M:tA - Mage: the Ascension, revised edition; M:tR - Mummy: the Resurrection; MS - Midnight Siege; NoP - Nights of Propheties; RAtH - Rage Across the Heaven; TCIV - Transylvania Chronicles, volume 4; ToTB - Time of Thin Blood; TBoBM - Thaumaturgy, Book of Blood Magic; VSC - Vampire: Storyteller's Companion; VSH - Vampire: Storyteller's Handbook; V:tM - Vampire: the Masquerade, revised edition; WiC - War in Concordia; W:tA - Werewolf: the Apocalypse, revised edition