Nosferatu

Dějiny klanu Nosferatu

Lovec

Absimilard byl krásný a dokonalý. Nejkrásnější muž na světě, silný a rychlý. Absimilard byl lovcem. Ještě za života nebylo stvoření, které by nedokázal ulovit. Jedné noci spatřil krásnou ženu, která mu učarovala a kterou chtěl získat. Tato žena se však ukázala být mocnější než všechny nestvůry, se kterými kdy bojoval. Byla to Zillad, dcera Kainova. Když se Absimilard před ní objevil, srazila jej jednou ranou k zemi. Vypukl boj, ve kterém byl Absimilard poražen. Zillad však byla uchvácena silou a krásou neznámého mladíka, a tak jej přijala jako svého syna.

Býti upírem se Asimilardovi líbilo. Byl prý prvním mezi potomky Kainovými, který se naučil Obfuscate, stal se ještě lepším lovcem. Stal se milencem nejkrásnější mezi dcerami Kainovými, Arikel, antediluviánky klanu Toreador. Svoji matku však nenáviděl. Ne proto, že jej učinila upírem, ale protože mu při vzájemném zápase udělala na tváři drobnou, téměř neviditelnou jizvičku a tím narušila jeho dokonalou tvář. Jednou, když se naskytla příležitost, zkusil Absimilard Zillah zabít, vysát krev jejího života. Když byl téměř hotov, objevil se samotný Kain a zabránil mu, aby svůj zločin dokončil. Vynesl tehdy strašný rozsudek - zlost a hněv, který zohyzdily Absimilardovu duši, nechť jsou patrné i na jeho těle a tváři. To budiž trestem i pro všechny Absimilardovy potomky až do konce věků.

Niktuku a nespoutaní potomci

Ještě před svým zločinem vytvořil Absimilard šest potomků. Od svého bratra, který založil klan Tzimisce, se naučil jak připoutat své potomky krví tak, aby byli jeho nohsledy. Pět z jeho potomků bylo lovci, krutými a nemilosrdnými, jako jejich otec. Šestým potomkem byla krásná žena, kterou Absimilard potkal v lesích při lovu. Rozhodl se, že ji učiní svou dcerou a také si ji připoutá. Vykonal přijetí, než však stačil cokoliv učinit, žena utekla a zmizela mu neznámo kam.

Když Kain potrestal Absimilarda, byli znetvořeni i všichni jeho potomci. Pět nohsledů i neznámá nespoutaná žena. Tato žena se stala matkou všech ostatních Nosferatů a ti ji nazývají Matriarchou.

Absimilard prý po potrestání prosil Kaina, aby z něj sňal hrozný trest, ten však odmítnul. Absimilard tedy vyzval svých pět spoutaných synů a dcer, aby zničili všechny, kdo pochází z jeho krve. Tak se zrodili Niktuku, pětice metuzalémů, kteří chtějí zničit klan Nosferatu. Jejich jména jsou Vasilisa, který jako smrtelník v deseti letech zabil a snědl své rodiče; Abraxes, pán mlhy; Nuckalavee bezkožný; Gorgo, která křičí ve tmě a Echigna, matka špíny.

Po svém potrestání prý Absimilard přijal ještě dva další potomky. Prvním z nich byla Železná Baba, zvaná Baba Jaga. Železná baba byla kněžkou kmenů, kteří sídlily v dávných dobách na území dnešního Ruska a bojovala proti Absimilardovi. Absimilard ji přijal, aby získal dalšího spojence v boji proti svému klanu. Po přijetí však byl Absimilard Babou Jagou téměř zabit a musel uprchnout.

Posledním potomkem je prý muž, také nespoutaný. Někteří ze vzdělanců mezi Nosferaty mu dávají jméno Yima. Obecně však jeho jméno není známo, prý se mu podařilo zmizet z historie díky mistrovství v Obfuscate.

Z Matriarchy pochází prakticky všichni evropští Nosferati. Arabští Nosferati však prý mají jiného předka, zřejmě onoho neznámého nespoutaného. Někteří historici mezi Nosferaty tvrdí, že se v jejich řadách pohybují i potomci Niktuku, většina Nosferatů to však popírá.

Vyděděnci

Nosferati se stali vyvrženci mezi potomky Kainovými. Prakticky neexistovalo území, které by sami ovládali, vždy byli těmi druhými, nebo spíše těmi posledními. První velký rod Nosferatů se skrýval ve vodách Nilu a zmapoval válku mezi Setem a Osirisem.

Ve vodách řek, močálů a zavlažovacích systémů přežíval klan velkou část známé historie. Většina Nosferatů se držela dál od civilizovaných oblastí, dávala přednost divočině a jen občas přicházela k obydlím smrtelníků, aby je tam lovila jako potravu. Nosferati byli vyděděnci a podle toho se i chovali. Po Gangrelech to byli Nosferati, kdo nejčastěji následovali Cestu Bestie (Road of Beast). Veliké kolonie "bestiálních" Nosferatů přežily až do 16. století v Bulharsku, Německu a severní Africe; nakonec se přidaly k Sabbatu.

S rozvojem civilizace se však víc a víc Nosferatů učilo žít společně s lidmi a ostatními Kainity. Už v dobách, kdy většina klanu žila v divočině, bylo možné narazit v některých městech obývaných Kainity i na jednoho až dva Nosferaty. Prvním městem, kde žilo veliké množství Nosferatů, byl až Řím. Kanalizace, podzemní systém, ve kterém se lidé běžně nepohybovali, umožňovala Nosferatům žít skrytě uprostřed četné lidské populace. (Některé zdroje tvrdí, že v Římě se v 2. století Absimilard naposledy setkal s Arikel, antediluviánkou klanu Toreador. Po tomto setkání se prý Absimilard rozhodl svoji lásku zničit. Pravděpodobně to však je jenom pověst.)

V Římě však vznikla i sekta Inkonnu a odtud pochází i její zřejmě nejstarší doposud ne-žijící člen - Nosferatu Cassius.

Sjednocování klanu

První město, kde Nosferati hráli skutečně významnou roli, byla byzantská Konstantinopole. Nosferatu Malechite byl adoptován patriarchou města Toreadorem Michaelem. Malechite kolem sebe shromáždil další Nosferaty, převážně své potomky, a stal se významnou silou v tehdy nejmocnějším městě světa.

Vliv Nosferatů na Blízkém východě ještě vzrostl, když bylo do klanu přijato větší množství křižáků dobývajících Jeruzalém. Nosferaty totiž zaujal řád sv. Lazara, do kterého přicházeli rytíři jiných řádů nakažení leprou a dále bojovali za věc křesťanství. Tito noví Nosferati pak používali řád jako krytí před smrtelníky. Jedním z prvních přijatých byl rytíř Fra' Raymond, který se stal neoficiální hlavou těchto rytířů. Malechite a Fra' Raymond začali spolupracovat a po zničení Konstantinopole při čtvrté křížové výpravě společně se začali společně snažit o "povznesení" klanu v Evropě. K tomu využívali i síť sídel řádu svatého Lazara, která pokrývala celou západní Evropu. Podobné snahy měli i další z Nosferatů. K nejvýznamnějším patřili Richard de Worde, pobočník londýnského prince Mithrase z klanu Ventrue, a německý Nosferatu Josef von Bauen.

 

Arábie

Arábie byla jinou oblastí, kde si klan Nosferatu vydobil významnou pozici. Nosferati v severní Africe byli převážně postrachem arabských a beduínských kmenů, které lovili jako potravu; přesto si zásluhou Tárika al-Hajji vydobyli pozici druhého nejvýznamnějšího klanu. Táriq byl iberský mág a konvertita k islámu. Magií se zabýval i po přijetí a společně s Assamitou Khalidem vytvořil několik thaumaturgických cest, které učili další muslimské Kainity.

Tariqovi se pomocí Magie krve podařilo dostat do Mekky, nejdůležitějšího centra Islámu. Okolí Mekky je pro Kainity nesnesitelné, neboť zde neustále slyší divný zvuk, zvaný Keening, který jim nedovoluje spát a způsobuje jim zranění. Tariqovi se však podařilo do Mekky dostat a spolu se svými potomky v Mekkce sídlí až do dnešních dnů. Občas umožňuje návštěvu Mekky i jiným Kainitům, což mu zapůjčuje značný vliv, neboť tak umožní věřícím Kainitům splnit jednu z povinností muslimů - vykonat pouť do Mekky. Hajj, jak se skupina kolem Tariqa nazývá, se později formálně přidala ke Kamarille, ve skutečnosti však se sektou nijak nespolupracuje.

Transylvánie

Vojvodové z klanu Tzimisce ovládající Transylvánii tolerovali Nosferaty na svých panstvích. To bylo privilegium, kterého se členům ostatních klanů, kromě Gangrelů, dostávalo jen zcela výjimečně. Proto, když vypukla válka mezi klany Tremere a Tzimisce, přidali se transylvánští Nosferati jednoznačně na stranu svých pánů. Na druhou stranu, byl to právě Nosferatu, který se stal princem v jednom z měst na území klanu Tzimisce a to bez podpory tohoto klanu. Josef Zvi se stal kolem roku 1200 pražským princem a dokázal se udržet na trůnu až do roku 1940.

Thornská konference

Boje v Transylvánii byly přerušeny až anarchskými bouřemi, které ukončila Thornská konvence. Nosferati, zvyklí se skrývat už dávno před prosazením Maškarády, se ke Kamarille přidali ve velké většině. V čele nosferatské delegace stál Josef von Bauen, který se stal prvním justikárem a zřejmě až do současnosti zastupuje klan ve Vnitřním kruhu Kamarilly. Gangrelové zdůrazňují, že to byli Nosferati, jmenovitě Josef Zvi, kteří se zasloužili o to, že i jejich klan se ke Kamarille přidal.

Část Nosferatů, zejména ti, kteří odmítali Lidskost jako princip upíří existence, se později přidala k Sabbatu. Ocitli se však v podobné pozici jako kdysi v dávnověku - bez reálného vlivu, pouze jako spojenci mocnějších klanů.

Kamarilla a autarkisové

Kamarilla Nosferatům prospívala, postupně z jejich řad vzešla řada dalších princů. V jednu chvíli na klan padla nedůvěra ostatních poté, co se v kinech objevil film Nosferatu s Maxem Schreckem v hlavní roli. Toto jednoznačné porušení Maškarády se nakonec ukázalo jako její dlouhodobé podpoření a situace se uklidnila.

S výboji evropské civilizace se Nosferati setkali se svými nezávislými bratry, kteří žili mimo vliv Kamarilly, Sabbatu i evropské civilizace. Zatímco v Evropě byli během středověku Nosferati vyvrženci, v Africe byli králi mezi Kainity. V Africe byli nejmocnějším klanem a vytvořili symbiotické soužití s nomádskými Gangrely, kterým poskytovali útočiště. Ostatní klany nebyly zdaleka tak početné, jako tyto dva klany. Nosferati ovládli města, jako Kanem-Bornu, Kumbi Saleh a Silijmasa, která byla ještě v 17. století velikostí srovnatelná s Paříží a Londýnem.

Po příchodu bílých kolonizátorů dorazili i kolonizátoři z Kamarilly a začali vnucovat místním Nosferatským autarkisům Tradice a zvyky. Nosferati zprvu odmítali, avšak postupně ztráceli vliv a většina z nich se ke Kamarille přidala. Pouze v srdci kontinentu jich malá část zůstala skutečně nezávislá.

Příchod Niktuku

Po celou dobu historie klan pronásledovala legenda o Niktuku. Strach z antediluviána a Niktuku vedla i k občasné tajné spolupráci mezi klanem a antitriby. V posledních letech dokonce Nosferati vytvořili vlastní síť, která slouží k výměně informací o Niktuku. Síť nese jméno SchreckNet a jejím root administrátorem je Gerard Rafin zvaný "strýček Smrďa".

 

Obava z Niktuku se ukázala jako oprávněná. V roce 1997 nebo 1998 se Absimilard probral z torporu a povolal Niktuku. Po světě začali mizet Nosferati. První skutečně velikou obětí se stala Baba Jaga, kterou zabil Vasilisa.

Podrobnosti kolem posledních událostí, včetně zabití Baby Jagy, jsou podrobně popsány v Novinkách Světa Temnoty.


(c) 2001 Harald
Zdroje: CbR:N, LSIV, CB:N, GtC, CBR:Ga, TrbN, VoN