Přijetí

Přijetí


Upíři jsou "vytvářeni" procesem, který se nazývá Přijetí. Přijetí je podobné normálnímu upířímu stravování - upír svoji oběť zcela vysaje. Ale po úplném vykrvení věnuje upír část své vlastní nesmrtelné krve vysátému smrtelníkovi. Jen malou část, kapku či dvě, a ze smrtelníka se stane nemrtvý. Přijetí může být provedeno i na již mrtvém člověku, pokud je tělo ještě teplé.

Jen co smrtelník dostane upíří krev, "probudí se" a začne se opět hýbat. Ale, i když se hýbe, zůstává nadále mrtvým, srdce mu nebije a nedýchá. Během dalšího týdne až dvou dojde v jeho těle k drobným změnám - naučí se používat krev a začne se učit speciální schopnosti svého klanu. Stává se z něj upír.

Některé klany Přijímají méně oficiálně než jiné, ale Přijetí není skoro nikdy lehké. Nový upír je přinejmenším konkurentem v získávání potravy a moci. Potenciální Potomek je často svým Otcem sledován celé roky, během nichž pozorně sleduje, zda bude smrtelník přínosem klanu i jemu samotnému.

Historie

Upíři - nebo také Rodní, jak se sami nazývají - existují celá staletí a z lidského pohledu se vůbec nemění. Ale společenství Rodných má za sebou svůj vývoj, vzestupy i války. Pojďme se podívat na dějiny, jak je vidí Rodní. To nám umožní lépe pochopit jejich chování v současnosti.

Kain a první noci

Jak vyprávějí pověsti Rodných, praotcem jejich druhu byl Kain, první vrah mezi lidmi. Pro svůj zločin byl Kain proklet Bohem a stal se z něj upír. Vyhnán ze společnosti svých druhů žil Kain na okraji lidské civilizace, bál se slunce a žíznil po krvi.

Ve své samotě potkal mocnou čarodějnici jménem Lilith, která byla první manželkou jeho otce Adama. Lilith naučila Kaina používat krev jako prostředek mocné magie (někteří heretici dokonce tvrdí, že prvním upírem byla Lilith a ne Kain). Lilith naučila Kaina mnohé, třeba způsob, jak vytvořit další svého druhu.

Druhá generace a První město

Kain zpočátku odmítal vytvářet potomky, považoval za špatné zanášet svět dalšími svého druhu. Ale osamělost jej přemohla a vytvořil tři další, jemu podobné. Tito tři vytvořili třináct dalších, kteří se vydali mezi lidi po celém světě, bezstarostně se z nich krmili a používali smrtelníky jako loutky ve sporech proti svým sourozencům.

Kain, pobouřen tímto chováním, zakázal vytvářet další Děti. Svolal k sobě své Potomky a Potomky svých Potomků a vybudoval veliké město - První město na světě - a zde spolu žili upíři a lidé v míru.

Antedeluviáni a Klany

Mír však neměl dlouhého trvání. Kainovi potomci bojovali o přízeň svého otce a smrtelníci začali být v jejich sporech opět používáni jako figurky. Nakonec bylo zničeno i První město - někteří tvrdí, že to byla přírodní katastrofa; jiní tvrdí, že zkázu způsobila kouzla, která seslal jeden z pomstychtivých potomků. Kain opustil svůj rod a od té doby o něm nikdo neslyšel. I tři upíři druhé generace se stali pouhými postavami z legend. Ale 13 Kainových vnuků, zbavených vlády pevné ruky, začalo zcela bez omezení vytvářet Potomky. Těchto 13 upírů bylo později nazváno Antedeluviány. Jejich Potomci, stvořeni jako obraz svých Otců, zdědili jejich vlastnosti. Tak vznikly klany.

Temné časy

Klany se rozešly po celém světě rozsévajíce nepokoj a utrpení. I když každá další generace upírů byla slabší než ta předchozí, mladší generace vyrovnávaly nedostatek sil svým počtem. V Babylonských zigguralech, Krétských palácích i Římských tribunálech, všude vládli upíři jako skrytí tyranové používajíce smrtelníky jako potravu a vojáky. Upír bojoval proti upírovi, klan proti klanu. Tak se ze starých neshod v Prvním městě zrodil Džihád, který zuří až do dnešních dnů.

Výstřelky Rodných nabyly vrcholu na počátku středověku. Tehdy už upíři vládli lidem zcela otevřeně, držíce pány i poddané v pevném sevření. Upíří populace dosáhla nezdravých počtů a zdálo se, že svět bude už navždy patřit Rodným.

Vzpoura Anarchů

To však nemohlo trvat dlouho. Děti Kainovy dávaly ve své pýše najevo celému světu najevo svoji moc. Prostý lid si vyděšeně šeptal příběhy o monstrech, která se pohybují v jejich středu, a církev mu začala naslouchat. Zprávy kněží z různých stran zažehly plamen Inkvizice. V přílivu ohně a krve se smrtelníci mstili za všechna příkoří, skutečná i domnělá. I když byli upíři mnohem silnější než lidé, ani ten nejmocnější upír se nemohl postavit davu lidí. Jeden po druhém byli upíři vytahováni ze svých doupat a dáváni na pospas plamenům či slunečním paprskům.

Řádění Inkvizice zapříčinilo vzpouru v řadách dětí Kainových. Mladší upíři, kteří byli svými vyděšenými Otci předhazováni jako obětní beránci, se postavili svým Otcům a Starším. Na východě Evropy objevila skupina upírů způsob, jak zlomit mystické psychické pouto, kterým Otcové ovládali své Děti. Brzy se bouřili mladí upíři po celé Evropě, odbojné Děti shodily jařmo svých pánů. Pod vlivem Inkvizice a upířích "anarchů" se již zdálo, že Rodní budou zcela vyhubeni.

V 15 století však byl svolán koncil. Sedm z třinácti klanů se sjednotilo v organizaci nazvané Kamarilla. Sjednocené klany již anarchy svou silou převýšily a Kamarilla jejich vzporu potlačila. Základním pravidlem, na kterém se upíři Kamarilly shodli, byla Maškaráda, skrývání se před smrtelníky. "Už nikdy více nebudou upíři lidem vládnout otevřeně", shodli se vůdci Kamarilly. "Budeme se skrývat mezi smrtelníky, zapírat naši skutečnou podstatu před našimi oběťmi." V průběhu několika desetiletí si lidé upíry pamatovali již jenom jako bytosti z pověstí.

Tak se zrodila Maškaráda a Inkvizice pozvolna zapomněla svůj původní cíl. Anarchové, kteří se odmítli připojit ke Kamarille, byli zatlačení do okrajových částí Evropy. Z nich později vznikla sekta zvaná Sabat. Po objevení Nového Světa a s rozvojem vědy lidé postupně na Rodné zapomněli a jejich příběhy se přesunuly do pohádek, které dospělí vykládají svým dětem.

Ale upíři, i když na ně lidé zapomněli, pořád existují. Válka Džihádu pořád pokračuje, jen otevřené noční bitvy vystřídaly skryté intriky a manipulace prostřednictvím smrtelných služebníků. Rodní spřádají své sítě v neustále se rozrůstajících městech.

Noci moderní doby a Gehena

Války pokračovaly po celá staletí až do současnosti. Džihád zuří stejně jako vždy dřív, jen hrady byly vyměněny za mrakodrapy, meče a louče za automatické zbraně a rakety, hromady zlata za akciové portfolio, hra však zůstala stejná. Rodní bojují proti Rodným, Klan proti Klanu, Kamarilla proti Sabatu, dnes, stejně jako před tisíci lety

Spory mezi upíry, které začaly za dob Karla Velikého, pokračují dodnes v ulicích New Yorku. Urážky vyslovené na dvoře Ludvíka XIV mohou být vráceny formou ovládnutí jedné průmyslové korporace druhou v Sao Paulu dnešních dnů. Současná města poskytují nesčetné příležitosti ke krmení, intrikám i válce.

Upíři však v současnosti hovoří čím dál víc o Gehenně - starém proroctví o Apokalypse, která nastane až se probudí nejstarší upíři, mystičtí Antedeluviáni, aby pohltili všechny mladší upíry. Rodní tvrdí, že Gehenna je počátkem konce světa, v němž budou lidé i upíři zničeni v potocích krve. Někteří upíři se snaží Gehennu odvrátit, další ji fanaticky očekávají, jiní tvrdí, že je to jen pověst. Ale ti, kteří věří, že Gehenna přijde, tvrdí, že už je blízko, že konec světa přijde dřív než se nadějeme, třeba už za pár let.

Kamarilla

Kamarilla je mocná upíří organizace (nebo též sekta), která byla vytvořena v pozdním středověku. Něco jako upíří "Spojené Národy", vznikla jako obrana upírů proti útokům Inkvizice a prosadila dodržování Kainových Tradic, zejména Maškarády. Hodně Kamarillových upírů, zejména ti, kteří pamatují časy, kdy byli upíři vyháněni a vražděni, dodržuje Maškarádu až fanaticky. Upíři v Kamarille odmítají na sebe hledět jako na hrůzné dravce, radši se skrývají mezi smrtelníky a opatrně si shánějí potravu.

Kamarilla je nejpočetnější upíří organizace a (teoreticky) i nejsilnější. Zahrnuje sedm klanů, každý s vlastními zvyky a kulturou, což je zdrojem konfliktů. Vedení Kamarilly vzdáleně připomíná parlamentní systém, a to i se všemi jeho negativy. Kamarilla jedná pomalu, často je nerozhodná ve chvíli, kdy je zapotřebí jednat. Ale když už se k něčemu rozhodne a pohne se, tak ji nic nezastaví.

První postavy, které hráči povedou, by měly být upíři z Kamarilly a měly by příslušet k jednomu ze sedmi jejích klanů. Jsou to tyto klany:

  • Brujah: [čti Brudžah] Klan násilníků, kteří odmítají autority. Nadevše si cení svobodu.
  • Gangrel: Klan osamělých nomádů schopných měnit tvar svého těla. Dávají přednost divočině před pohodlím měst.
  • Malkavian: Bizardní klan pomatenců, jeho členové jsou známi šílenstvím, které jim ale umožňuje vidět věci, které ostatní nevidí.
  • Nosferatu: Odporný klan deformovaných monster, kteří se schovávají v kanálech a podzemních kobkách.
  • Toreador: Klan elegantních a nadšených upírů, kteří jsou patrony umělců, muzikantů a herců.
  • Tremere: [čti Tremér] Tajnůstkářský a zrádný klan upířích čarodějů, kteří provozují magii krve.
  • Ventrue: [čti Ventrů] Klan šlechticů a aristokratů, který považuje za svoji povinnost vést Kamarillu.

Sabat

Největším nepřítelem Kamarilly je sekta zvaná Sabat. Původně se jednalo o malé zbytky band anarchů, později se Sabat rozvinul - nebo zdegeneroval - v něco mnohem horšího. Sabat chce "osvobodit" všechny upíry z pout Kamarilly a jejích Starších. Sabat hlásí dogma o upíří nadřazenosti - upíři jsou, podle zásad sociálního darwinismu, na vrcholu potravního řetězce, takže by se před lidmi neměli skrývat, ale otevřeně jim vládnout. Tento svůj postoj k lidem často projevují akcemi, které jsou podle lidských měřítek hrůzostrašné a kruté. Kamarilla je označuje za sektu násilnických zločinců.

Sabat ovládají dva klany. Nejvýznamnější je klan Lasombra obávaný pro svoji schopnost ovládat stíny a temnotu. Jejich spojencem, a také příležitostným rivalem, je klan Tzimisce [čti Tcimič], klan zvrácených badatelů a čarodějů nechvalně známých svojí krutostí. O Tzimiscích se tvrdí, že mají schopnost přetvářet lidská těla - svá i svých obětí.

Anarchové

Někteří mladší upíři odmítají vládu Kamarilly i Sabatu. Tito upíři se sami nazývají anarchy na počest bojovníků, kteří vedli velkou vzpouru v 15. století. Většina těchto moderních anarchů jsou mladí a nespoutaní Brujahové a Kaitifové, i když v jejich řadách lze nalézt příslušníky prakticky všech klanů. Pro Kamarillu znamenají stejné nebezpečí jako termiti pro lidi. Jednotlivě jsou neškodní, ale jsou potenciálně nebezpeční, když se jim umožní se množit a svobodně pohybovat.

Neutrální klany (neutrálové)

Čtyři klany se rozhodly nepřidat se na žádnou stranu ve velkém Džihádu. Spolupracují (a soupeří o moc) jak s Kamarillou, tak se Sabatem. Jsou to: Assamité, klan smrtících zabijáků pocházející z Blízkého Východu, Stoupenci Setovi, temný kult upírů, kteří uctívají hadího boha Seta; Giovanni- osamělá rodina krvesmilných nekromantů a bankéřů a Ravnosové, kočovný klan cikánských zlodějů a šarlatánů.

Inconnu

[čti Inkonu] Někteří staří a mocní upíři již odmítají hrát hry jak Kamarilly, tak Sabatu a hledají klid v osamělosti a odpoutání od okolního světa. Tito Starší jsou nazýváni Inconnu. Odmítají mocenské hry sekt a klanů a místo toho se snaží porozumět sami sobě. Některé pověsti tvrdí, že Incunnu opustili Džihád kvůli něčemu velice temnému a špatnému, ale většina upírů ví, že se jedná jen o zklamané samotáře.