Status

Status

 

Upíři jsou velice sociální stvoření. Hlavně Rodní v Kamarille si vytvořili pevnou strukturu, aby zajistili pořádek mezi nemrtvými.

Upíří teritoria (která obvykle zahrnují město a okolí) jsou rozdělena na panství. Každému panství vládne princ, mocný upíří Starší. Tento titul se používá bez ohledu na pohlaví vládce města, princem bývá často i žena. Princ pak může svěřit část svého teritoria nižšímu upírovi. Tato teritoria se nazývají domény.

Princ

Metuzalemové

Zeptej se smrtelníka, kdo je nejnebezpečnějším dravcem na světě, a on si nejspíš vzpomene na bengálského tygra, nilského krokodýla nebo obávaného bílého žraloka. Zeptej se na to samé upíra a většinou z jejich studených rtů uslyšíš jediné slovo: "Metuzalémové".

Metuzalémové jsou, jednoduše řečeno, pradávní upíři - stvoření, která existují více než tisíciletí. Po tak dlouhé době neživota procházejí hlubokými psychosociologickými i psychologickými změnami. Z pohledu upíra je nejhorší záliba v pití krve jiných upírů. Tak, jako upíři pijí lidi, tak Metuzalémové příležitostně pijí jiné upíry.

Většina upírů si radši existenci Metuzalémů nepřipouští a považuje je za něco stejně vzdáleného jako dinosaury. Je to ironie o to větší, že ve skutečnosti většinu pletich lze vystopovat až k těmto dávným a tajemným prapředkům.

Vládnoucí upír na území ovládaném Kamarillou se nazývá Princ. Tento mocný upír bývá obvykle z klanu Ventrue nebo Toreador, i když existují i Brujahští, Nosferatští nebo i Malkaviánští princové. Princ má absolutní moc ustavit, přidělit, nebo zrušit domény na svém teritoriu. Může některé domény zcela zakázat pro lov potravy. Princ může označit určitou oblast jako Elysium (neutrální území na kterém je zakázáno násilí), může vyhlásit štvanice na rebely a zločince, kteří porušili Šest Tradic.

Princové obvykle ovládají celá města, takže existuje Pařížský princ, Chicagský princ, Pražský princ, ... Protože princ daného města žije na daném území po celá staletí, tak má víc než dost času si vytvořit vhodné mocenské struktury a své město zná mnohem lépe, než by si odbojní anarchové mysleli.

Primogeni

S princem obvykle spolupracují vybraní Starší z ostatních klanů. Tito Starší se dohromady nazývají Primogenát, jednotliví členové pak Primogenové. Princ sice teoreticky vládne absolutně, ale princ, který nedbá na rady svých Primogenů, často zjistí, že byl velice rychle sesazen nebo také zabit. Primogenové mají svoji vlastní moc a neustále intrikují proti sobě navzájem i proti princi.

Starší

Staršími jsou nazýváni ti upíři, kteří prožili více než 300 let neživota. Za tu dobu již ovládli celou řadu magických upířích schopností. Většina Starších jsou strašná a hrůzu vzbuzující stvoření. Často to jsou bezcitní a paranoidní pleticháři. Udělají cokoliv, aby si udrželi svoji pozici, budou utiskovat a manipulovat mladé "namyšlené" upíry a, když to bude potřeba, bez milosti své rivaly zničí.

Ancillae

Tímto cizím slovem jsou označováni upíři, kteří již mají za sebou 100 až 300 let neživota, i když někteří ambiciózní nováčci mohou této pozice dosáhnout i dříve. Ancillae znamená služebník nebo pomocník a jak jejich označení naznačuje, Ancillae obvykle pomáhají Starším v jejich záležitostech. Ancillae hrají své vlastní mocenské hry, jejich následky však nebývají zdaleka tak fatální jako v případě Starších.

Neonate

[čti Neonejt] Toto slovo znamená novorozence a označuje upíry, kteří stojí ve upíří hierarchii úplně dole. Jsou to upíři, kteří nejsou na tomto světě ani jedno století. Neonati jsou pro Starší něco jako spotřební zboží, figurky, které lze snadno obětovat. Majetnický vztah ze strany Starších, spolu s obvykle vysokou generací, která znamená v porovnání se Staršími nižší schopnosti, způsobuje, že Neonati většinou své starší nenávidí. Koneckonců, někdo, kdo si ještě pamatuje krásy života, nemůže milovat krutého tyrana, který pamatuje feudalismus a podle toho se chová.

Začínající postavy by měly být Neonaty. Upíří Starší jsou prakticky vždy mnohem mocnější než hráčské postavy.