Tvorba postavy

Tvorba postavy

Teď, když už víš něco o světě nemrtvých, je čas, aby sis vytvořil svoji vlastní postavu. Tvorba postavy spočívá ve třech základních volbách: volbě klanu, ohodnocení vlastností a výběru Disciplín. Navíc, každý upír začíná s deseti Krvemi a sedmi Životy. Krev a Životy klesají a stoupají s tím, jak je upír zraněn a léčí se, jak se krmí a vyhládá.

Vytvořit postavu je jednoduché, jedná se o několik jednoduchých rozhodnutí. Je dobré, když máš hned na začátku obecnou představu jaký by tvůj upír měl být. (Byl to člen pouličního gangu, kterého jeho Otec někde odchytil? Bohatý floutek, kterého si vyhlédl na společenském plese? Počítačový hacker, kterého si vybral starší upír, který se nechce nic učit o "těch ďáblových bedničkách"?). Není to úplně nezbytné, koncept lze vytvořit i v průběhu tvorby postavy.

První věc, kterou musíš udělat, je rozhodnout se, z jakého klanu tvoje postava pochází. Odtud pak vyplývá řada detailů o silných a slabých stránkách postavy, o celkovém pohledu na svět. Chceš být Chceš být radši Brujahský věčně naštvaný pankáč? Odporný Nosferatu, který prolézá kanály? Oslnivý a bezchybný Toreador? Když si zvolíš klan, napiš si odpovídající Schopnosti, Výhody a Slabosti. Poznamenej si i klanové Disciplíny, abys je měl po ruce, až se k nim dostaneme.

Tím se dostáváme k ohodnocení Vlastností. Postava má 4 Vlastnosti: Kondice, Rozum, Šarm a Psychika. Ohodnoť vlastnosti postavy od 1 do 4 bodů: 4 je nejlepší, 1 nejhorší. (Každé číslo přiřaď jen jedné Vlastnosti. Nemůžeš mít všechny na 4!) Takže když se rozhodneš, že tvoje postava je skutečně chytrá, v dobré fyzické kondici, dobře se ovládá, ale je to trochu neomalený introvert, pak by si se rozhodl pro tyto Vlastnosti: Rozum 4, Kondice 3, Psychika 2, Šarm 1.

Potom si vyber, jaké chceš Disciplíny. Každý klan vyučuje své Neonaty tři Disciplíny - magické schopnosti - ale někteří upíři radši rychle rozvíjejí jen jednu Disciplínu, zatímco jiní se jich učí pomaleji víc najednou. Disciplíny v těchto pravidlech mají dvě úrovně: Základní a Pokročilou. Začínající postava si může vybrat z těchto tří "rozložení Disciplín":

  • všechny tři Disciplíny na Základní úrovni
  • Dvě klanové Disciplíny: Jednu na Základní a druhou na Pokročilé úrovni.
  • Dvě Disciplíny na Základní úrovni plus dva body, kterými si lze zlepšit Vlastnosti. (V tomto případě si upír může zvednout jednu vlastnost až na 5 - nadlidskou úroveň.)

To je vše. Ještě si zapiš, že tvoje postava má 10 Krví a 7 životů a doplň si odpovědi na následující otázky: Jak se tvoje postava jmenuje? Jak vypadá? Má pořád ještě nějaké smrtelné kamarády? Jaký je její vztah k ostatním klanům? Třeba nějaký klan z určitého důvodu nenávidí. Jaké výjimečné osobní vlastnosti má?

Až budeš hotov, tak je tvá postava připravena vstoupit do věčné noci.

Následuje popis Vlastností, klanů a Disciplín.

Vlastnosti

Schopnosti a dovednosti postavy jsou vyjádřeny jejími Vlastnostmi, charakteristikami, které mají do jisté míry rozvinuty i smrtelníci. Čtyři Vlastnosti používané v tomto zjednodušeném systému jsou:

Kondice: tato Vlastnost určuje fyzické schopnosti postavy - její hrubou sílu, hbitost a odolnost. Tato vlastnost se použije vždy, když je zapotřebí rozhodnout výsledek činností jako jsou boj, zvedání věcí, běh, ...

Rozum: tato Vlastnost popisuje upírovu inteligenci, schopnost řešit problémy, důvtip a vychytralost. Použij tuto vlastnost k určení výsledku činností v nichž se postava snaží něco najít, vyřešit hádanku, nebo něco rychle vymyslet.

Šarm: Tato vlastnost říká, jak je upír atraktivní a jak dokáže vystupovat. Šarm se použije k získání výsledku u činností založených na přesvědčení někoho, svedení, obalamucení, nebo prostě když je potřeba někoho přinutit něco udělat.

Psychika: Tato vlastnost určuje upírovu vnitřní sílu, sílu jeho vůle, vnitřní disciplínu a porozumění sobě sama. V mnohém tato Vlastnost popisuje upírovu duši. Psychika se použije vždy, když se upír snaží zvládnout okolnosti, kdy se brání zastrašování, když pokouší se ovládnout něčí mysl nebo vlastní zuřivosti.

Vlastnosti mají hodnotu od 1 do 4. Úroveň 1 označuje průměrnou úroveň dané schopnosti, zatímco úroveň 4 znamená maximum, kterého je člověk schopen dosáhnout (atlet na olympiádě, génius, špičkový diplomat či téměř-Buddha). Je možné mít úroveň vlastnosti na nule, znamená to, ale že postava je v daném směru postižená (postava by neměla začínat s žádnou Vlastností na nule, kromě Nosferatů, kteří mají nulový Šarm, což odráží jejich hrozivý vzhled). Je také možné, aby upír dosáhl nadlidských hodnot některé vlastnosti, 5 či víc (opět, většina postav nezačíná s tak vysokou hodnotou, ale Starší upíři nebo upíři, jejichž krev je blízko Kainovi, dosahují často takovýchto hodnot).

Většina lidí dosahuje hodnot 1 či 2; začínající upíři jsou "takovou třešinkou" na dortu mezi bývalými smrtelníky.

Vlastnost Hodnocení
0 Mizerná
1 Běžná
2 Slušná
3 Výborná
4 Nejlepší smrtelníci
5+ Nadlidská (pouze upíři)

Hráči, kteří vytvářejí novou postavu, jí přidělí ohodnocení Vlastností od 1 do 4. Takže hráč, který vytváří typického Toreadora z vyšších vrstev, by mohl dát hodnotu 4 do Šarmu (drahoušku, on je skutečně sladký), 3 do Rozumu (okamžitě pozná rozdíl mezi Post-Modernismem a Abstraktním Expressionismem), 2 do Kondice (kurzy baletu nebyly úplně vyhozené peníze) a 1 do Psychiky (Jak se ji opovažujete kritizovat, z koho se rozhodne napít? Není pán trochu namyšlený? Au, to bolí...).

Krev a Životy

Kromě čtyř Vlastností, které popisují postavu upíra, existují ještě dvě další charakteristiky: Krev a Životy.

Krev

Upíři mohou použít krev, kterou vypili, k nejrůznějším nadpřirozeným věcem.

Postava má celkem deset Krví (s velkým K), které určují, jak je upír nasycený. Každou noc, když se upír probudí ze spánku, ubude mu jedna Krev. Krev se pálí při použití Disciplín, za Krev si lze zvýšit Kondici a léčit ztracené Životy. Zpět lze Krev získat pitím krve smrtelníků.

  • Upír může pálit krev k vyléčení ztracených Životů. Každý Život se vyléčí spálením jedné Krve. Léčení jednoho života trvá jedno kolo úplné koncentrace.
  • Každé použití Základní Disciplíny vyžaduje spálení jedné Krve.
  • Každé použití Pokročilé Disciplíny vyžaduje spálení dvou Krví (pokud není řečeno jinak).
  • Upír může spálením Krve zvýšit svoji Kondici. Spálením jedné Krve si může zvýšit Kondici o +1. K získání každého dalšího bodu je potřeba o jednu krev navíc (tedy druhý bod do Kondice vyžaduje dvě Krve, třetí bod tři Krve, atd.). Tedy, aby si upír zvýšil Kondici o +3, musí spálit šest Krví (1 + 2 + 3).

Upír, který už nemá žádnou Krev, vstupuje do torporu (viz dále).

Upír získává Krev pitím lidské krve. Za jedno kolo lze vypít jednu Krev. Lidé mají v těle 10 Krví. Když člověku zbude v těle jen 5 nebo méně krví, potřebuje okamžitou lékařskou pomoc. Pokud už nemá žádnou krev, umírá. Shovívaví upíři obvykle vypijí z jednoho smrtelníka jenom jednu až dvě Krve.

Hlad: Pokud má upír pouze 5 či méně Krví, je hladový. Pokud vidí nebo cítí krev, musí si hodit na zuřivost. Pokud neuspěje, ovládne jej Bestie, která se nezajímá o nic jiného, než o jídlo, tedy lidskou krev. Upír se dvěma nebo méně krvemi je zcela vyhladovělý a musí si házet na sebeovládání kdykoliv byť i jen vidí zdroj krve (člověka). Pokud v tomto stavu krev vidí nebo cítí, zvýší se cílové číslo hodu na zuřivost o +1.

Další bytosti: Upír se může nakrmit i ze zvířat, ale tato krev tak dobře nezasytí jako krev lidská. Například kráva (a zvířata podobné velikosti) má pět Krví, pes dvě, kočka jednu.

Upíři mohou pít i z ostatních upírů a třeba je i vypít do dna. Toto "vypití" se nazývá diablerie a je to největší zločin, který může upír spáchat, přinejmenším v Kamarille. Tvrdí se, že upír, který vypije Staršího, získá jeho moc a schopnosti. Na druhou stranu, Metuzalémové dokážou pozřít pouze krev jiných upírů.

Životy

Upír má sedm úrovní zranění, které popisují, jak moc je upír zraněn. Jednotlivé úrovně zranění jsou: Lehká, Lehká, Střední, Střední, Těžká, Těžká a Kritická. Jednotlivá zranění se sčítají. Jak postavě zranění přibývají, zaškrtávej jednotlivá zranění. K léčení životů lze pálit Krev. Když postava ztratí všechny životy, upadne do torporu (viz dále).

Zvláštní typ zranění jsou tzv. spalující zranění. Tento typ zranění upír nejčastěji získá od slunce nebo ohně. Kromě nich může způsobují spalující zranění zubu a drápy upírů a dalších nadpřirozených bytostí (třeba vlkodlaků). Spalující zranění nelze vstřebávat, pokud postava nemá Fortitudu. Postava bez Fortitudy přijde o tolik životů, kolik spalujících zranění získá. Stejným způsobem fungují i všechny zranění od zubů a drápů

Bolest

I když nemrtví, upíři pořád cítí bolest. Když upír dosáhne středního zranění, získá postih -1 kostku na všechny hody (počet kostek se sníží o jedna). Pokud je zraněn těžce, získá ke všem hodům postih dokonce -2 kostky na všechny hody. Počet kostek nikdy neklesne pod jednu, ať už je zraněn jakkoliv. Upír ve stavu zuřivosti (nebo v Brujahské Ovládané zuřivosti) může ignorovat postihy za bolest.

Torpor a Finální Smrt

Když upír ztratí všechny životy nebo Krve, vstoupí do stavu tzv. torporu. Je pořád ještě "živý" (no, spíše neživý) ale je zvláštním způsobem ztuhlý, neschopný pohybu a ani žádné jiné činnosti. Aby se upír probral z torporu, musí pozřít aspoň jednu Krev.

Pokud je upír v torporu a získá spalující zranění (oheň, slunce, drápy, ... spalující zranění jsou popsána v kapitole o zranění) za jeden nebo víc životů, zemře ještě jednou. Tentokrát definitivně. Tento stav se nazývá úplná smrt. Z úplné smrti se už žádný upír nevrátí. Upír je také úplně zabitpokud je v torporu roztrhán na kusy (useknuta hlava, utnuty ruce a nohy, tělo rozřezáno na kusy, ...). Roztrhání na kusy trvá alespoň 5 kol.

Postava, kterou potkala úplná smrt je navždy vyřazena ze hry. Hráč si musí vytvořit novou.