Klany

Klany

Podle pradávných pověstí bylo Kainových vnoučat, Antedeluviánů, celkem 13. Každý z těchto Antedeluviánů pak založil ze svých Potomků svůj klan. Každý klan si s sebou nese dary - a stigmata - svého zakladatele.

Jak šla tisíciletí a množily se různé lži, byla pravdivost těchto pověstí zahalena oparem nejasností, ale nikdo nezpochybňuje, že po světě kráčí 13 upířích klanů. Tyto klany pak dávají zvláštní schopnost, ale i postižení těm, které Přijaly. Nosferatu jsou známí svým obludným vzezřením, zatímco Brujahové svojí násilnickou povahou.

Klany jsou něco mezi rodinou, nátlakovou skupinou a školou. Třeba násilničtí Brujahové učí své Potomky být nadlidsky silní, rychlí a nahánět okolí hrůzu, zatímco Tremerští kouzelníci své Potomky učí disciplíně, ovládání mysli a magii. Příslušníci některých klanů spolu úzce spolupracují, mají pevnou sociální strukturu s celosvětovou působností; jiné fungují bez pevné vlády a váže je dohromady jen pouto společné krve.

Když si vytváříš postavu, musíš si vybrat jeden ze sedmi Kamarillových klanů. (Existuje ještě dalších šest klanů - dva Sabatové a čtyři neutrální, ale ty nejsou určeny začínajícím hráčům). Každý klan má své vlastní Schopnosti - něco v čem příslušníci klanu vynikají, Výhody (nadpřirozené schopnosti nebo sociální vliv) a Slabost (mystická kletba, která klan kdysi dávno - nebo také zcela nedávno - postihla). Každý klan používá určité Disciplíny - nadpřirozené schopnosti, které klany učí své příslušníky.